Program výboru dňa 4. marca 2022 o 13.00 na sekretariáte SSS

sss
  1. centrálne podujatia, Valné zhromaždenie, speleomítng, jaskyniarsky týždeň, 50. rokov Stratenskej jaskyne
  2. finančná situácia, kontrola pokladne k 31. 12. 2021, plán príjmov a výdavkov na rok 2022, správa o činnosti SSS za rok 2021
  3. edičná činnosť, Spravodaj SSS (analýza obsahu, zostavenie a radenie čísiel 1/2022 a 2/2022)
  4. rôzne (správa o činnosti za rok 2021 pre ŠOP SR, poistenie, UIS kongres vo Francúzsku a iné)

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár