Speleomíting 2017 – Základné informácie

Speleomítingu 2017 bude tradične predchádzať zasadnutie Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa bude konať 28. 4. 2017 so začiatkom o 13:00 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Program zasadnutia predsedníctva bude v predstihu zverejnený na webovej stránke https://sss.sk/.

 

Speleomíting 2017 bude prebiehať v DK v Liptovskom Jáne 29. 4. 2017 so začiatkom o 9:00.
K dispozícii budú dve prednáškové miestnosti, hlavný program sa bude odohrávať vo veľkej sále, druhá miestnosť bude slúžiť na výstavu fotografií, mapových diel a súčasne tu bude prebiehať prezentácia niektorých príspevkov s diskusiou v komornejšom duchu.
Jednotlivé prezentácie budú zaradené do dvoch blokov s prestávkou na obed.
Predpokladané ukončenie prednášok bude vo večerných hodinách okolo 20:00.
Tradičné vyhlásenie a oceňovanie výnimočných jaskyniarskych objavov za rok 2016, či už na domácej pôde alebo v zahraničí, prebehne počas doobedňajšieho bloku prednášok.

Presný časový harmonogram jednotlivých príspevkov bude zverejnený do 20. apríla 2017 na https://sss.sk/.
Pre účastníkov sa pripravujú sprievodné aktivity, ako speleoburza, ponuka populárnej speleologickej literatúry a odbornej literatúry. Možnosť občerstvenia v speleobare bude počas celého podujatia konštantná a novinkou bude aj zaradenie nedeľného programu vo forme exkurzií po krase Jánskej doliny a neďalekého okolia.
Exkurzná časť podujatia – nedeľu si záujemcovia môžu vychutnať na povrchu či v podzemí, pripravujeme zaujímavé exkurzie do jaskýň, líšiace sa svojou náročnosťou a obmedzením počtu možných návštevníkov, ale aj neobmedzené množstvo povrchových trás s krásnymi výhľadmi na všetky strany. Zostaňme spoločne ešte pár chvíľ spoznávať kras.

 

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa programu a priebehu podujatia budú zverejnené na stránke SSS a súčasne zaslané e-mailom predsedom jednotlivých klubov.

 

Všetci účastníci Predsedníctva SSS a/alebo Speleomítingu 2017 majú možnosť využiť zabezpečené ubytovanie a možnosti stravovania na základe online registrácie účastníkov.

 

Vašu účasť na Speleomítingu 2017, Váš príspevok, záujem o ubytovanie či stravu nahlásite formou online registrácie účastníkov, link bude rozposlaný e-mailom. Pokiaľ e-mail s online registráciou neobdržíte, prosím, kontaktujte speleomiting@gmail.com a my Vám link obratom zašleme.

 

Ubytovanie a stravovanie

Možnosti ubytovania zabezpečené organizátormi sú tieto:
– v zariadení Hotel Štart, s kapacitou 80 osôb, v cene 8 eur osoba/noc,
Možnosti stravovania poskytuje ubytovacie zariadene vo forme polpenzie: raňajky 3 €, večera 4 €.

 

Prihlasovanie príspevku
Pre naplnenie Vášho záujmu byť aktívnym účastníkom podujatia Speleomíting 2017 je nevyhnutné nahlásiť názov a kategóriu Vášho príspevku najneskôr do 15. apríla 2017.

 

Nahlasovanie príspevku prebieha tak, že do formulára (online registrácia) vyplníte:
– celý názov príspevku, autori (konkrétne meno/á a speleoklub)
– spôsob prezentácie (prezentácia, videoprojekcia, poster)
– časový rozsah príspevku (limit max. 20 minút)

 

Vaše príspevky môžete nahlasovať najneskôr do 15. apríla 2017, a to v piatich kategóriách:
Domáce objavy, domáca speleologická činnosť
Zahraničné speleologické expedície
Mapové diela, fotografická výstava
Novinky a zaujímavosti zo sveta speleológie
Vzdelávanie, výskum a propagácia speleológie (sem patria aj nové publikácie)

 

Vaše príspevky (prednášky/videoprojekcie) budete prezentovať vo veľkej sále DK Liptovský Ján, k dispozícii bude dataprojektor, počítač, ukazovadlo a plátno na premietanie. Prosíme prednášajúcich, aby svoje príspevky ukladali v bežných formátoch (napr: .ppt .pptx .pdf .mp3 .mp4), a tak predišli prípadným problémom s kompatibilitou.
Vaše špeciálne požiadavky na techniku je nevyhnutné vopred konzultovať s organizátormi (speleomiting@gmail.com), budeme sa snažiť vyhovieť.
Posterová prezentácia (vrátane fotografií) bude umiestnená v malej sále DK Liptovský Ján.

 

V prípade veľkého množstva prihlásených prednášajúcich si organizačný tím vyhradzuje právo vybrať tie príspevky, ktoré budú odprezentované vo forme prednášky, ostatné príspevky bude možné v prípade záujmu odprezentovať formou posterovej prezentácie. O prípadnom preradení do posterovej sekcie budete včas informovaní.

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár