ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV VI. ročník

Zraz VI. ročník

P O Z V Á N K A

 Speleoklub Tisovec

na počesť potápačov,

ktorí pomáhaobjavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí ,

organizuje v dňoch 13. 15. októbra 2017

ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV VI. ročník

v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Program:

 13. 10. 2017 (piatok)

16.00 Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie

14. 10. 2017 (sobota)

9.00 Stretnutie účastníkov spoločenská sála v MsKS v Tisovci
10.00 14.00 Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej
planiny
14.00 Slávnostné otvorenie: VI. ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV v MsKS v Tisovci
Otvorenie stavy v hudobnom salóniku MsKS
15.00 18.00 Premietanie odborných filmov, prednášky, diskusia
18.00 24.00 Spoločenské posedenie, voľný program

15. 10. 2017 (nedeľa)

9.00 Prehliadka Jazernej jaskyne, Bobačky a Novej Michňovej
14.00 Ukončenie VI. ZRAZU SPELEOPOTÁPAČOV

Sprievodné akcie v MsKS:

Predaj jaskyniarskych pomôcok , vybavenia, literatúry a suvenírov
Výstava potápačských hodiniek Petra Ferdinandyho a prednáška História merania času
Výstava fotografií žiakov SOŠ Tisovec
Varenie jaskyniarskeho guľáša
Účasť apožiadavky na ubytovanie je potrebné potvrdiť elektronicky na adrese
hutkatisovec@gmail.com Tel. kontakt: mobil + 421 908 914 017
Pre registrovaných účastníkov je zabezpečený guľáš z diviny, pivo a ďalšie občerstvenie.

Poznámka

Jaskyniarska skupina disponuje s neúplným zoznamom adries potápačov.
Prosíme Vás, v prípade známosti a kontaktu s ostatnými potápačmi, ktorí sa podieľali na
objavoch v zatopených jaskyniach Muránskej planiny, informujte ich o plánovanom podujatí.
Privítame Vaše ukážky dokumentov, záznamov a fotografií z potápania v jaskyniach a zároveň
na podujatí aj prezentácie vlastných DVD filmov s témou potápania v jaskyniach.
V prípade záujmu prezentovať v programe vlastný príspevok, odbornú prednášku, informujte
nás v dostatočnom predstihu.Ďakujeme!

Doplnok k pozvánke:

Od 15.00: Program určený aj pre širokú verejnosť srdečne pozývame !

T e š í m e s a n a V a š u ú č a s ť !

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka, organizátor