Zmena – Informácia o konaní zasadnutia výboru SSS, 27.10.2017

sss

Vedúci skupín a klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti:

V zmysle uznesenia PSSS (požiadavka informovať vedúcich skupín a klubov o konaní zasadnutia výboru), vám oznamujeme, že termín zasadnutia výboru SSS sa z organizačných dôvodov presúva na 27. 10. 2017 o 13.00 hod. v Liptovskom Mikuláši. Program zostáva nezmenený. nejedná sa o pozvánku

Návrh programu

  1. Kontrola úloh z minulého výboru a valného zhromaždenia (vypracovanie alternatív poistenia pre zásah HZS do nasledovného predsedníctva.)

  2. Finančný stav SSS, finančný plán na budúci rok, uloženka SSS

  3. Spravodaj SSS, webstránka, osobnosti…

  4. Jaskyniarsky týždeň 2018

  5. Poistenie, Z. Hochmuth mal zistiť ako je to v Nemecku a P. Holúbek rokovať o zľave v centrále Alpenverein

  6. Celoplošná výnimka, stav na ministerstve

  7. Generálny sekretár FSE

  8. Meračský kurz, lezecké dni

  9. Príprava Valného zhromaždenia, rozprava o kandidátoch

  10. Rôzne

S pozdravom

Peter Holúbek

predseda SSS

Vybavuje: M. Strmenská

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár