2% pre SSS – 2015

2percenta

 2percentaV r. 2015 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2014). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete tu.

Ďakujeme!

 

 dokumenty sú dostupné na portály 2percenta.sk alebo si ich môžete stiahnuť dole.

                                     Vyhlásenie pdf

 

 

Ďalšie spelo subjekty:

Jaskyniarska skupina „SPELEO ROŽŇAVA“

Jaskyniarsky klub Handlová, Slovenskej speleologickej spoločnosti

Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota

Slovenská speleologická spoločnosť

SPELEO Bratislava

SPELEO DETVA

SPELEOKLUB ŠARIŠ

Speleoklub Trnava

Speleologický klub Slovenský raj

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom

Správa Jaskyne mŕtvych netopierov

 

ak som niektore subjetky nenašiel pridajte do komentára

 

Ako poukázať 2%

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2014, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2015 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2015 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár