Zasadnutie výboru SSS

pozvánka na výbor SSS 7.6.2024 v LM

Vážení členovia výboru a kontrolnej komisie,

pozývam Vás na zasadnutie výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční

dňa 7. júna 2024 o 13:00 hod. na sekretariáte SSS.

Program

1. Ekonomická situácia,
2. zhodnotenie predsedníctva,
3. Spravodaj SSS,
4. centrálne podujatia (meračský kurz, speleologická škola), Jaskyniarsky týždeň vo Važci,
5. rôzne (výročie rakúskej speleologickej spoločnosti, centrálna výnimka).

S pozdravom

Peter Holúbek

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár