Milan Štéc – Správa zo záhrobia

images stec Obr. 4 Osádzanie rúry počas záchrannej akcie

Obr. 4 Osádzanie rúry počas záchrannej akcieOdtajnená správa o činnosti speleologického klubu uprostred kontroverzného národného parku s malým n.

Obdobie neosocializmu prinútilo jaskyniarov spod Ďumbiera prejsť do ilegality. Naša podzemná bunka je od kosti antiteroristická a preto sme prešli na tichší spôsob bezhlučného Cevamitu a neskôr na rozpojovanie nepoddajnej horniny systémom slepých nábojov. Napriek tomu sme neustále pod drobnohľadom nástupcov ŠTB v radoch štátnej ochrany prírody. Preto pracujeme v utajení pred sliedičmi a informátormi MŽP lebo každý dosiahnutý úspech bol našim nešťastím. Ukázalo sa, že keď oko nevidí a ucho nepočuje, srdce ochranárov z nás naozaj nebolí.
Naše posledné povrchové pracovisko na Lavíništi v lokalite Dolný Salaš (1240 m n.m.) pomenované Hipmanovou formulkou ,,Posledná možnosť,, sa na potvoru nachádza len sedem metrov od frekventovaného turistického chodníka a preto ide od samého začiatku výkopových prác o hotovú kalváriu.

Práce tu začali v roku 2007 po útlme prieskumných prác v oveľa lukratívnejšej lokalite Horný Salaš (1358 m n. m.) v hĺbke 20 m dnes už otvoreného ponoru s objavenou jaskyňou hučiacich vodopádov. Jeho skrytá poloha v lese približne 40 m od turistického chodníka nám poskytovala azyl pred zástupmi turistov, no neznesiteľný ľadový prievan, úzke prestrieľané priestory ale predovšetkým obrovský zával oddeľujúci inváznu prítokovú vetvu od centrálnych častí JMN nás prinútil skúsiť šťastie inde. Po ničivej lavíne v roku 2014 zostalo naše pracovisko totálne zničené. Zo zdevastovaného lesného porastu sme postavili zemľanku chrániacu pracovisko pred podobným živlom v budúcnosti ale aj pred zvedavými očami sliedičov. Už počas výstavby zemľanky sme neušli ich pozornosti lebo udavačstvo je sliedičom blízke, inak sa v živote presadiť nevedia. Nasledoval procesný kolotoč súhlasov na jej povolenie ako dočasného pracoviska. Sonda nabrala úctyhodnú hĺbku 13 m a konečne dosiahla zatiaľ zasutené časti jaskyne. Betonárske zabezpečovacie práce v nestabilnej pohyblivej hlušine niekoľkoročný postup spomaľoval. Keď sa konečne objavili pevné vápencové steny, skončila nezmyselná povolenka na prieskum. Pod Ďumbierom je leto krátke a tak našou správou o činnosti za rok 2016 je vybavovanie povolenky na ďalšie obdobie. Ako sledujeme okolie asi len my ohrozujeme životné prostredie v chránenom území. Šľachta má v žraločej inštitúcii Štátnej ochrany prírody dvere poriadne otvorené, keď dokáže zlegalizovať megalománske stavby boháčov, ba dokonca sprístupňovať a prevádzkovať jaskyne. A tak nám, dobrovoľným jaskyniarom zostáva Šrolovský systém ,,vykopať, objaviť, preskúmať a zasypať,, Lebo sliediči hrdo pučiaci hruď s lesknúcim sa šerifským odznakom ,,Stráž prírody,, často okukujú našu lokalitu ako hladné hyeny hľadajúc nejakú korisť, niečo, čo možno použiť ako zámienku alebo dôkaz. Prašivci už asi nevedia že voľakedy aj z nás urobil zradný Hlaváč poriadkovú rotu stráže prírody so špecializáciou pre ochranu jaskýň. Po opätovnom znárodnení predsa potrebovala Megaspráva všetkých jaskýň na Slovensku zabezpečiť praktickú ochranu a údržbu krasových výtvorov v teréne, pokiaľ manažment hromadne cestoval po svete. Už docestoval a špecializovanú stráž dnes nik nepotrebuje. A tak ako to už v živote chodí, každá zrada sa zradou opláca, pri válovci už niet miesta pre malé svine a možno zajtra už nebude potrebná ani SSJ. Zlaté vajce MŽP strovia záujmové skupiny s garážovými firmami ako PEGAS prostredníctvom Európskych fondov a svoju ochranársku činnosť vykážu stíhaním dobrovoľných jaskyniarov. A tak mi ani nepríde zvláštne zelené vyjadrenie: ,, Načo potrebujete objavovať, keď jaskýň máme na Slovensku dosť. Ale my chceme jaskyne objavovať… A keď o našu činnosť nemá štát záujem, neváži si našu nezaplatenú prácu, ba naopak bojkotuje našu prácu, je ilegalita výhodná, ba priam nevyhnutná.

Obr. 1. Rez štruktúrou Trangoška

Obr. 2 Idylický pohľad na starú sondu počas jarných záplav z roku 2013.

Obr. 3 Pohľad na sondu v roku 2014 s hlbokou a nebezpečnou dierou v snehu.

Obr. 4 Osádzanie rúry počas záchrannej akcie

Obr. 5 Výstavba zemľanky v roku 2015 kontrolovaná sliedičmi.

Obr. 6 Plán lokality s bývalou starou sondou pod pyramídou s novou sondou v zemľanke.

Obr. 7 Čakanie na signál ,,Ťahááj,,

 Obr. 8 Aj takéto estetické megastavby boháčov tu možno vidieť.

{phocagallery view=category|categoryid=68|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displayname=1|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}