Pozvánka na zasadnutie Predsedníctva SSS

, Pozvánka na zasadnutie Predsedníctva SSS, Slovenská speleologická spoločnosť

Pozývam Vás na zasadnutie Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája  2019 (piatok) o 13.00 hod. v budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej ulici č.4 v Liptovskom Mikuláši.

Program:

 1. Privítanie účastníkov, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie
 2. Schválenie programu
 3. Udelenie vyznamenaní (podľa návrhov zo skupín a klubov)
 4. Správa o činnosti SSS a výboru
 5. Správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2019
 6. Správa kontrolnej komisie
 7. Kontrola uznesenia z 19. Valného zhromaždenia
 8. Diskusia, návrh zvýšenia členského na 15,- Euro.
 9. Informácia o Speleomítingu 2019
 10. Hlasovanie o uznesení
 11. záver

S pozdravom

                                                                                             Ing. Peter Holúbek

predseda SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár