Program Valného zhromaždenia SSS 11. 4. 2014 v ubytovni Skala vo Svite + hlasovanie

 

Začiatok 13.00

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, návrhov na predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, členov volebnej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti

4. Správa o hospodárení

5. Správa kontrolnej komisie

6. Rozprava k správam

7. Oceňovanie členov

8. Návrhy na zmeny stanov

9. Iné návrhy

7. Voľby orgánov SSS

8. Všeobecná rozprava

9. Uznesenie

10. Záver

 

Kandidátka na voľby orgánov SSS

 

 

Kandidáti na predsedu

Ing. Peter Holúbek / SK Nicolaus

Mgr. Lukáš Vlček, PhD. / SK Tisovec

Kandidáti na členov výboru

Jozef Haráni / JK Speleo Turiec

Pavel Herich / JK Demänovská Dolina

Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. / SK UPJŠ Košice

Ing. Marián Jagerčík / Speleo Detva

Mgr. Bohuslav Kortman / JK Strážovské vrchy

Lukáš Kubičina / OS Čachtice

Mgr. Alexander Lačný / SK Trnava

Doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD. / Speleo Bratislava                                                                                    

Mgr. Pavol Pokrievka / JK Speleo Turiec

Ing. Branislav Tulis / SK Slovenský raj

Kandidáti na členov kontrolnej komisie

Ing. Ivan Demovič / OS Inovec                                   

Gabriela Majerníčková / SK Šariš                                              

Peter Strečanský / JK Handlová

 

Anonymné nezáväzné hlasovanie – prieskum

Hlasovanie za predsedu

Hlasovanie výbor    = môžte zahlasovať aj za viac kandidátov spolu.

Hlasovanie do komisie

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár