Speleomíting 2009

Skočil 18. ročník Speleomítingu vo Svite V sobotu 18. apríla sa úspešne skočil ďalší ročník Speleomítingu vo Svite. Zišlo sa na ňom okolo 200 jaskyniarov z celého Slovenska, z Čiech a Rumunska, ale aj obdivovateľov jaskyniarstva. Privítali sme i predsedu Českej speleologickej spoločnosti Zdeňka Motičku. Po otvorení Speleomítingu boli ocenení naši jaskyniari za významné objavy v jaskyniach v Slovenskej republike a v zahraničí, ako aj za prístup k vedeckému spracovaniu paleontologických nálezov.

Nasledovala prezentácia slovom a audiovizuálne na kinoplátne počas celého dňa. Odznelo 20 prezentácií tematicky zameraných na rôzne oblasti speleológie. Program Speleomítingu bol bohatý. Jaskyniari sa pochválili svojimi výsledkami v prieskume a výskume jaskýň u nás aj vo svete za uplynulý rok. Môžeme byť na ne pyšní – potvrdili, že slovenskí jaskyniari patria stále k európskej i svetovej špičke. Určite všetkých zaujal príspevok z objavov na expedícii vo Venezuele na stolových horách, návštevníci ocenili pekné zábery a zaujímavé rozprávanie o práci a objavoch vo Vysokých Tatrách v jaskyni Mesačný tieň. Prezentovali sa aj iné úspechy, ktoré dosiahli naši jaskyniari na Slovensku, napríklad v jaskyni Skalistý potok, v novoobjavenej jaskyni Ľudmila a inde.

Z inej oblasti speleológie boli veľmi zaujímavé prednášky Mgr. M. Sabola, PhD., z PRIF UK, ako aj PhDr. M. Sojáka, PhD., z AÚ SAV Nitra, Speleoklubu Slovenský raj o unikátnych paleontologických a archeologických nálezoch v jaskyniach na Slovensku a PhDr. V. Struhára o pravekej Liskovskej jaskyni. Martin Sluka predstavil mapovanie jaskýň
pomocou DistoX – Pocket Topo – Therion. Svojou prezentáciou sa predstavili i českí a rumunskí jaskyniari. Program bol plynulý a zaujímavý. Na záver diváci hlasovaním vybrali najlepšie prezentácie. Novinkou bolo zlosovanie anketových lístkov na divácku cenu, pre vylosovaného s celkom peknou cenou. Vo vestibule kultúrneho domu bolo tiež rušno. Na paneloch speleológovia vystavovali fotografie z objavov a mali sme tu možnosť kúpiť si aj jaskyniarsky výstroj, termobielizeň, či literatúru.

Na záver sa chcem poďakovať obetavým chlapcom z SK Slovenský raj – Ing. Budickému a Ing. Skalskému, ktorí sa starali o to, aby technika fungovala, ale aj všetkým tým, ktorí nemali možnosť vidieť program Speleomítingu, lebo museli zabezpečovať prezentáciu účastníkov, vstupenky, členské známky a podobne. Veľké poďakovanie patrí sponzorom: v prvom rade firme Meander, ktorá oceneným poskytla hodnotný speleologický materiál, Žilmontu, a. s., za laná, firme Chemosvit Fibrochem, a. s., za termobielizeň a termoponožky, p. O. Štefkovi – JS Adama Vallu za pekné vyrezávané črpáky a Správe slovenských jaskýň za knihy.

SSS udelila ocenenie:
– za objavy v jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách členom Speleoklubu UK Bratislava a ďalších jaskyniarskych klubov SSS na čele s Branislavom Šmídom
– za výsledky v prieskume a dokumentácii balkánskeho krasu, osobitne objav jaskyne Slovačka jama v pohorí Jakupica v Macedónsku členom Speleoklubu Červené vrchy a ďalších jaskyniarskych klubov SSS na čele s Jánom Šmollom
– za záchranu a prístup k vedeckému spracovaniu paleontologických nálezov jaskynného leva (Panthera spelaea)
z Medvedej jaskyne v Západných Tatrách členom Jaskyniarskeho klubu Liptovský Trnovec

Divácka cena:
– za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít: „Skalistý potok“, prednášajúci: RNDr.Zdenko Hochmuth, CSc. – Prac. skupina Východ Komisie pre potápanie
– za najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest: „Expedícia Chimantá-tepuy 2009/ Venezuela – objavy 8,5 km a 4. najdlhšej kvarcitovej jaskyne sveta Cueva Colibri“ prednášajúci: Mgr. Branislav Šmída
– za najzaujímavejšiu panelovú dokumentáciu: „Fotografie z jaskyne Ľudmila“ autor: Eduard Piovarči

Oľga Miháľová