Speleomíting 2018 – 1. Cirkulár

pozvanka

 

Speleomíting 2018 sa uskutoční v DK v Liptovskom Jáne v dňoch 5. a 6. mája 2018.
Presný časový harmonogram jednotlivých príspevkov bude zverejnený do 30. apríla 2018 na https://sss.sk/.

Otvorenie podujatia sa uskutoční 5. 5. o 9:00 v dome kultúry Liptovský Ján.

Program podujatia pozostáva z dvoch častí, prvá časť (5. 5.) bude venovaná prezentáciám najnovších pokrokov a postupov na poli speleológie a tiež oceňovaniu vvbraných členov za významné jaskyniarske úspechy, zakončená večerným posedením v Speleobare. Druhá časť podujatia (6. 5.) je exkurzného charakteru, kde si budete môcť vybrať spomedzi ponúkaných exkurzií do blízkych i vzdialenejších jaskýň, nie je vylúčené, že bude možnosť pridať sa i k pracovnej akcii organizovanej niektorým z tunajších klubov.

Pre účastníkov pripravujeme tiež sprievodné aktivity, ako súťaž o najlepší príspevok v kategóriách:

1) Domáce objavy, domáca speleologická činnosť

2) Zahraničné expedície

3) Najlepší panelový príspevok (zahŕňa všetky vystavené diela, fotografie a mapy)

 

Ďalej bude na recepcii ponuka populárnej speleologickej literatúry a odbornej literatúry, speleoburza, a miniobchodík jaskyniarskych potrieb. Pokiaľ by ste sa chceli zapojiť aj vy s vašim produktom alebo nápadom, kontaktujte prosím speleomiting@gmail.com.

Možnosť občerstvenia v Speleobare bude počas celého podujatia konštantná. Sobotňajší obed zabezpečujú organizátori a môžete sa tešiť na guľáš.

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa programu a priebehu podujatia budú zverejnené na stránke SSS a súčasne zaslané e-mailom predsedom jednotlivých klubov. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Váš príspevok (prednáška, panelová prezentácia) nahlásite formou online registrácie, na adrese: https://speleomiting.typeform.com/to/qapxpB

prebehne vyplnením jednoduchého dotazníka, kde upresníme všetky dôležité otázky ohľadom Vášho príspevku. Možnosť registrácie bude trvať až do 3. 5. 2018, avšak dovoľujeme si Vás upozorniť na výhody včasnej registrácie príspevku, a to: možnosť vybrať si čas prezentovania. Po naplnení časového harmonogramu podujatia sa prihlasovanie ukončí z kapacitných dôvodov.

Dôležitá zmena:

Každý príspevok musí obsahovať stručnú anotáciu (max. 20 riadkov), čiže veľmi stručný opis, čoho sa bude Váš príspevok týkať. Posterové a fotografické prezentácie nevynímajúc. Pokiaľ prihlasujete viaceré príspevky, prosíme zaregistrovať každý príspevok osobitne. Na Vaše otázky radi odpovieme na speleomiting@gmail.com.

 

Vaše príspevky (prednášky/videoprojekcie) budete prezentovať vo veľkej sále DK Liptovský Ján, k dispozícii bude dataprojektor, počítač a kvalifikovaný personál s ktorým možno konzultovať detaily.

Prosíme prednášajúcich, aby svoje príspevky ukladali (nazvali) vo forme: čas prednášky.meno prednášajúceho.formát a používali bežné formáty (napr: .ppt .pptx .pdf .mp3 .mp4). Takisto Vás prosíme, aby ste Vaše príspevky odovzdali na nahratie do počítača v dostatočnom predstihu, ideálne najneskôr počas prestávky pred blokom v ktorom nasleduje vaša prednáška. Vaše špeciálne požiadavky na techniku je nevyhnutné vopred konzultovať s organizátormi (speleomiting@gmail.com), budeme sa snažiť vyhovieť.

Ubytovanie a stravovanie

Možnosti ubytovania v Liptovskom Jáne sú rôznorodé a keďže aj Vaše nároky na kvalitu ubytovanie sa rôznia, prenechávane toto na každého osobne. Prehľad cenovo najdostupnejších možností ubytovania je nasledovný:

 

Turistická ubytovňa Štart: cca 7eur/osoba/noc; kontakt: +421 918 752 433

„U koníka“:  10 eur/osoba/noc. Kontakt: www.ukonika.sk, 0908 844 155.

Za vodou: 30 eur/izba pre 2 osoby/noc; kontakt: https://www.booking.com

Villa Victoria penzion 40eur/izba pre 2 osoby/noc; kontakt: https://www.booking.com

Hotel Poludnica 32eur/izba pre 2 osoby/noc; kontakt: https://www.booking.com

Penzion maco 34eur/izba pre 2 osoby/noc; kontakt: https://www.booking.com

Všetky uvedené zariadenia majú aj viacposteľové izby (cenovo výhodnejšie) a ponúkajú aj stravovanie, ktoré nie je zahrnuté v cene ubytovania. Podľa možností si zarezervujte vaše ubytovanie v predstihu, väčšina z uvedených zariadení uvádza nulový strono poplatok v prípade nečakanej neúčasti.

Bližšie informácie hľadajte na stránkach:

http://www.pensionhotel.sk/ubytovanie–218136-turisticka-ubytovna-start-liptovsky-jan.html

www.booking.com