Speleomíting a predsedníctvo v plánovanóm termíne nebude.

sss

Vážení priatelia,

vzhľadom k situácii sa  predsedníctvo (7. 5.) a speleomíting (8. 5.) v plánovanom termíne neuskutoční!

Dňa 7. 5. sa plánuje stretnutie výboru a kontrolnej komisie s nasledujúcim programom:

1. Centrálne podujatia SSS za rok 2021 (Speleomíting; Predsedníctvo,
termín, ocenenia, Jaskyniarsky týždeň)

2. Spravodaj SSS, stránka SSS, bibliografia J. Kasáka

3. 100 rokov Krás Slovenska a objav Jaskyne slobody

4. Ekonomická situácia, výber členského

5. Poistenie

6. iné

Výbor a kontrolná komisia SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár