Speleoškola 2021

speleoskola21

Tohtoročná Speleoškola je tak ako minulý rok posunutá na august a bude sa konať v dňoch 19.-22. 8. 2021. Jedná sa o jubilejný 10. ročník jedinečného podujatia zameraného na jaskyne a všetko čo s nimi súvisí. Kurz je určený každému, nie sú nutné žiadne predpoklady, iba odhodlanie a túžba spoznávať krásy podzemia. Odbornými garantmi Speleoškoly sú Speleoklub TrnavaSpeleo Bratislava, pod záštitou Slovenskej speleologickej spoločnosti. Miesto konania, rekreačná oblasť Košarisko neďaleko Borinky, je na prvý pohľad len pokojným kútom malokarpatskej prírody. Všetko sa ale zmení, ak sa zameriame na to, čo je pod zemou. Borinská krasová oblasť a jej niekoľko kilometrové podzemné priestory sú tým, čo bežný turista nemá šancu spoznať. Práve preto je tu Speleoškola, ktorá to umožní.

4 dňový kurz je ponúka osvojenie si aj teórie, ale hlavne praktického pohybu v jaskyniach. Účastníci sa naučia ako jaskyne vznikajú, kde ich môžeme nájsť, ako sa objavujú a ako sa v nich pracuje. Pohyb v úzkych priestoroch si vyskúšajú v prvej navštívenej jaskyni – Sedmička. Nenápadný vchod tesne pri ceste sa o pár metrov rozšíri a cez Vstupný dóm nás zavedie do Veľkého dómu, čo je jeden z najväčších podzemných priestorov Borinského krasu. Pohyb úzkymi chodbami si potom účastníci vyskúšajú vo viacerých odbočkách, ktoré ústia do zákutí s parádnou výzdobou. V tomto momente sa zabudne na všetky problémy, ktoré Vás doteraz prenasledovali. Vôkol bude len tma, vlhko a skalné steny.

    Druhý deň je venovaný nácviku lezenia a jeho následného využitia v jaskyni Veľké Prepadlé, v ktorej je stále aktívny vodný tok. Práve ten dotvára atmosféru tmy a ticha, farebných stien a červených postavičiek s prilbami a svetlami na hlavách.

    V plnom nasadení sa ďalší deň pokračuje prechodom jaskynného systému Majkova jaskyňa-Stará Garda. Spolu s Jubilejnou jaskyňou, tieto vzájomne prepojené jaskyne vytvárajú jednu spoločnú, najdlhšiu a najhlbšiu jaskyňu Borinského krasu.

    Záverečný deň je venovaný návšteve pohodlnej Zbojníckej jaskyne s ukážkami mapovania a merania. Poznať dĺžku jaskyne a jej zakreslenie do mapy je pre jaskyniarov takisto dôležité.

Speleoškola je vhodnou možnosťou na strávenie príjemných letných dní v srdci malokarpatskej prírody. To všetko v príjemnej atmosfére podobne zameraných ľudí. Na absolvovanie kurzu stačí len dobrá nálada, nebáť sa úzkych priestorov a chuť objavovať. Zapožičaná bude jaskyniarska kombinéza s prilbou a svetlom. Potrebné sú len vlastné gumáky, pevné gumené rukavice, šatka na krk a hlavu. O ostatné sa postarajú inštruktori, ktorí zabezpečia hladký priebeh celého kurzu.

Takže ak Vás tento program zaujal, chcete prebádať podzemie, neváhajte a prihláste sa.

Tešíme sa na Vás.

Zaujímavým bonusom pre čakateľov z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti je preplatenie polovice z nákladov na kurz. Čakateľ musí byť organizovaný v jednej z jaskyniarskych skupín v rámci SSS. Túto skutočnosť musí uviesť do registračného formulára na stránke www.speleoskola.sk Ako vysielajúcu organizáciu uvedie jaskyniarsku skupinu v ktorej je čakateľom. Po overení tejto skutočnosti uhradí čakateľ iba polovicu nákladov na kurz.

, Speleoškola 2021, Slovenská speleologická spoločnosť

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár