SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020

, SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020, Slovenská speleologická spoločnosť

Rok 2020 možno považovať za mimoriadny z viacerých hľadísk. V stanovenom termíne sa neuskutočnili centrálne podujatia (Predsedníctvo, Speleomíting, Jaskyniarsky týždeň). V náhradnom termíne, 4. septembra sa uskutočnilo iba predsedníctvo, kde sa ocenili nasledovní jaskyniari:

Zlatou medailou:

Bohuslav Kortman pri príležitosti životného jubilea a za zásluhy pre jaskyniarstvo

Daniel Hutňan in memoriam za zásluhy pre jaskyniarstvo

Striebornou medailou:

Karol Ďurčík pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Erik Kapucian  in memoriam za dlhoročnú činnosť

Pavel Hovorka za dlhoročnú činnosť

Ľubomír Kokavec pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť

Jozef Grego za odbornú prácu – MALAKOFAUNA

Peter Medzihradský pri príležitosti životného jubilea a za všestrannú činnosť

Čestné uznanie pri príležitosti životného jubilea sa udelilo:

Jánovi Tirpákovi, Michalovi Varholovi, Ondrejovi Trávnikovi, Zdenkovi Hochmuthovi, Mariánovi Bukovskému, Petrovi Macečkovi, Mariánovi Jagerčíkovi, Silvestrovi Votoupalovi, Milanovi Orfánusovi, Petrovi Halenárovi a Ľudovítovi Krčmárikovi.

Keďže sa nekonal speleomíting, tak sa na predsedníctve udelili aj ocenenia za domáce objavy a zahraničné aktivity. Získali ich SK Drienka za objav Debraďských jaskýň, Jozef Grego a Mário Olšavský za prieskum a dokumentácia jaskýň v Mjanmarsku a Barbora Miškeje za športový výkon v jaskyni Gouffre Berger.

Po spočítaní počtu akcií v roku 2020 sa dospelo k číslu 3226. Čiže naši členovia strávili minimálne takýto počet dní v krase a podzemí. Po porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ide asi o najväčší počet terénnych akcií za rok v histórii Slovenskej speleologickej spoločnosti. Pre porovnanie pred desiatimi rokmi bolo zaznamenaných iba 2075 dní. Je to obrovské číslo za ktorým jeveľké úsilie našich členov, ktorí v zmysle stanov skúmajú, dokumentujú a chránia kras a jaskyne. Patrí im a všetkým ich podporovateľom za to úprimné poďakovanie. Objavené a zdokumentované kilometre, ktoré sú výsledkom tejto činnosti samozrejme tešia, ale určite máme čo zlepšovať. Je to najmä dokumentácia, ktorá je dôležitou súčasťou našej práce. Na sekretariát spoločnosti bolo doručených za uplynulý rok 1244 technických denníkov, čiže iba necelá polovica našich aktivít bola zdokumentovaná, čo je škoda. Tieto materiály sú totiž z času na čas súčasťou príjmov SSS. Asi podstatnejšia strata spočíva však v tom, že informácie z akcie, ktoré by tam mohli byť uvedené sa nezachovajú do budúcnosti. Teraz keď sa svet rýchlo mení a podmienky pre našu činnosť a existenciu SSS sú tiež nie nemenné, tak dokumentačný materiál môžeme použiť v náš prospech. Vypovedá totiž o našich aktivitách za ktoré sa nemusíme hanbiť a keď ho za niekoľko rokov zosumarizujeme tak sa môžeme dostať k zaujímavým číslam. Napríklad od roku 2004 do roku 2020, čiže za 17 rokov sme na Slovensku objavili 132 kilometrov podzemných priestorov a zdokumentovali 188 kilometrov. Chcel by som preto vyzvať všetkých našich členov, aby prekonali nechuť písať a možno aj prekonali iné dôvody a prispeli tak k spoločnému dielu nielen prácou, dôvtipom a umom, ale aj dokumentáciou. Naši nasledovníci v budúcnosti to určite ocenia.

Peter Holúbek

Tabuľka objavených a zameraných chodieb v rokoch 2004 – 2020 spolu s akciami a technickými denníkmi

RokObjavyZameranéAkcieTechnické denníky
20048,910,82145 1312
200513,914,620581207
200610,19,71978831
200710,912,320851007
20086,510,12005911
200911,911,818931026
20105,511,520751050
20118,716,722801154
20125,914,61998907
20135,99,32145883
20145,19,52366948
20155,511,22379952
20167,211,52273949
2017711,327841170
20187,111,926551542
20195,75,228321109
20205,8632261244
spolu131,6 km188 km3917718202

Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2020

, SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020, Slovenská speleologická spoločnosť

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár