Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2021

sss

Keď sme bilancovali v minulom roku naše pôsobenie, tak nám vyšlo, že v roku 2020 sme uskutočnili 3084 akcií zameraných na prieskum, dokumentáciu a ochranu krasu a jaskýň. Bol to najväčší počet terénnych akcií našich jaskyniarov počas existencie spoločnosti. V tomto roku sa spočítali všetky naše aktivity za rok 2021 a dospeli sme opäť k rekordnému číslu 3271 akcií, počas ktorých sa objavilo doma a v zahraničí 6,5 kilometrov priestorov a zdokumentovalo 7,3 kilometrov. Tento nárast možno zdôvodniť celospoločenskou situáciou, keď platili obmedzenia v cestovaní a spoločenských stretnutiach. Speleologické práce sa vykonávajú väčšinou v prírode a tak sú jaskyne vhodným miestom na únik pred civilizáciou.

Značná časť našich členov má krasové územia za humnami a tak keď boli vládne obmedzenia v bežnom živote, tak bez problémov sa dal užitočne tráviť čas v krase a v podzemí. Opäť však možno neradostne konštatovať, že rozsiahly objem prác nie je podložený žiadnou dokumentáciou. Na sekretariát spoločnosti bolo za rok 2021 doručených iba 1036 technických denníkov. Vďaka našim členom patrí samozrejme aj za túto dokumentáciu, no určite treba hľadať cestu ako sa v tejto oblasti zlepšovať. Technický denník nemusí mať zložitú štruktúru a pracne opisovať priebeh akcie, ale môže mať formu jednoduchej tabuľky so základnými údajmi ako dátum, počasie, priebeh akcie a samozrejme by mal obsahovať aj autora. Takýto doklad s odstupom času môže mať aj dôležitú funkciu napríklad pri rekonštrukcii objavných prác vo významnej lokalite.

Vo výbore si uvedomujeme aj obrovský problém, ktorý vznikol s poistením našich členov. Snažíme sa kompetentných úradníkov na ministerstvách presvedčiť o tom, že činnosť v krasových územiach prináša Slovensku úžitok a nebyť našej dlhoročnej práce, tak by asi neboli jaskyne začlenené do svetového prírodného dedičstva. Je to však dlhodobý proces a našim cieľom je to, aby každý člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorý dodrží bezpečnostné smernice bol oslobodený od poplatku za záchrannú akciu. Je to však náročný proces a touto otázkou sa musí zaoberať aj Národná rada Slovenskej republiky. Treba veriť, že sa nám to podarí.

K veľkým problémom, ktorým sa výbor zaoberal v minulom roku, patrí aj zverejňovanie polôh vchodov do jaskýň v mapových serveroch. Najmä v turisticky frekventovaných lokalitách môže ísť o vážne ohrozenie podzemia, ale aj nezodpovedných návštevníkov. Na začiatku apríla napríklad uviazol v Mačacej jaskyni nepovolaný návštevník, ktorý sa spustil do jej vertikálneho vstupu a nevedel sa dostať na povrch. Zachránili ho iba hasiči z Piešťan, ktorí  boli k incidentu privolaní. Ani nechcem domýšľať, čo by sa stalo, ak by sa do podzemia vypravil sám.

V minulom roku sa neuskutočnil speleomíting, posunutý bol aj termín konania predsedníctva, našťastie sa uskutočnil jaskyniarsky týždeň v Demänovskej doline, kde sme si pripomenuli sté výročie objavenia Jaskyne slobody.

Ďalším problémom, ktorý možno pozorovať vo viacerých skupinách je absencia nadšencov z radov mládeže. Nezriedka ťahajú činnosť a funkcie dôchodcovia, ktorí by mali odovzdávať skúsenosti a vedomosti nasledovníkom, no bohužiaľ nemajú komu. Viniť z toho dobu a podmienky sa určite dá, ale sú skupiny, ktoré tento problém nemajú. Veď naša činnosť má určite hlbší zmysel, obsahuje nádych tajomstva a dobrodružstva a samozrejme ide aj o fyzický pobyt a pohyb v prírode. Takže určite máme potenciál osloviť časť mladšej populácie, aby sme spolu s nimi hľadali odpovede na otázky, ktoré postavila príroda prednás v podobe podzemného sveta. Nie každý z nás má rovnaké podmienky pre svoju činnosť a nie v každom území sa môže objaviť Demänovský jaskynný systém. Každé krasové územie však má potenciál na pozoruhodný objav, ktorý nemusí byť významný iba dĺžkou či výzdobou, ale napríklad historickým, archeologickým, zoologickým, geologickým alebo iným nálezom. 

Na záver treba poďakovať všetkým našim členom a priaznivcom za činnosť, ktorú vykonali v uplynulom roku nielen pod zemou, ale aj na poli prezentácie a propagácie našej činnosti. Výrazných objavov sme bohužiaľ nemali, ale určite sa uskutočnili aktivity, ktoré v budúcnosti povedú k poodhaleniu tajomstiev podzemia.

Peter Holúbek, predseda SSS

Činnost klubov SSS za rok 2021

Komentár WEB

Jeden komentár

  1. Dobry den, chcel by som sa slovenskych jaskyniarov opytat, ci zvazuju oznackovanie tras k nejakym vacsim pristupnym jaskyniam, ktore by mohlo okolite obyvatelstvo vyuzit ako refugium v case eventualneho ohrozenia, povedzme nejakou nicivou prirodnou udalostou? Dakujem.

Pridaj komentár

Facebook komentár