Správa z 55. jaskyniarskeho týždňa v Malužinej

bez slov

bez slovV dňoch 30. júla až 3. augusta 2014 sa v bývalom autocampingu nad Malužinou uskutočnilo celoslovenské stretnutie jaskyniarov, ktoré organizovali členovia speleologických klubov Červené vrchy, Nicolaus a Liptovský Mikuláš, ktorého sa zúčastnilo asi 160 (133 platiacich účastnícky poplatok 1 Euro) jaskyniarov a členov Horskej služby zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Slovinska. Exkurzie viedli po významných jaskyniach blízkeho okolia. V Demänovskej doline sa navštívil pod vedením miestnych Lukáša Benického, Paľa Hericha a Jana Šmolla Demänovský jaskynný systém, jeho jaskyne Pustá a Mieru. V posledne menovanej lokalite sa jaskyniarom podarilo prekonať pieskovú prekážku a objaviť odhadom 300 metrov nových priestorov. V Jánskej doline exkurzie Michala Danka, Paľa Procházku, Zdenka Juríka, Igora Harny a Janka Naništu viedli do 11 kilometrov dlhej Jaskyne zlomísk a 3,5 kilometra dlhej Stanišovskej jaskyne. V masíve Ohnišťa v Jánskej doline jaskyniari zostúpili pod vedením Silvestra Votoupala a Andreja Holúbeka aj do 125 metrov hlbokej Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi. V Bocianskej doline sa navštívila pod vedením Jana Šmolla a Gabiky Majerníčkovej každý deň Malužinská jaskyňa, kde prebiehalo aj kopanie s cieľom dostať sa do nových priestorov. Vo Svidovskej doline boli každý deň pod vedením Michala Vrbičana a Michala Lúštika exkurzie do 450 metrov dlhej a 50 metrov hlbokej Svidovskej jaskyne č. 2. Povrchovú exkurziu viedol do kaňona Hybice Jano Šmoll a v krasových oblastiach Liptovskej Tepličky účastníkov JT sprevádzali miestni jaskyniari Vlasto Knapp, Fero Gigac a Braňo Čiernohorský. V oblasti Zápoľnej na Čiernom Váhu sa navštívila vo štvrtok, piatok a sobotu pod vedením Petra Holúbeka a Miša Vrbičana rovnomenná lokalita ktorej dĺžka presahuje 2 kilometre pri denivelácii 59 metrov. Pod touto jaskyňou prebiehali v krátkej, iba 8 metrov dlhej lokalite zvanej Jaskyňa nad železničkou 2 dni sondovacie práce.

 

Jaskyniari z Chočských vrchov, Zlatého koňa, Turca a Nicolausu vykopali asi dvesto 20 litrových vaničiek Podarilo sa tu nájsť nekrasové okruhliaky svedčiace o riečnom pôvode jaskyne. Dopredu vidno cez špáry asi 8 metrov, je tu veľká nádej na prienik do ďalších priestorov. Priamo na zvršku železničnej trate našiel Paľo Pokrievka ml. novú jaskyňu, taktiež s nekrasovými okruhliakmi. Jej dĺžka je síce iba 2 metre, ale stúpa a po odstránení sutiny je tu možný ďalší postup. Najväčším prekvapením jaskyniarskeho týždňa bolo nájdenie priepasti na Veľkom boku. Našiel ju s veľkou dávkou šťastia Paľo Pokrievka v sobotu, keď sa zostavila rojnica zo záujemcov na jej hľadanie. O túto lokalitu mali jaskyniari záujem dlhé roky, no v monotónnom teréne sa ju počas mnohých povrchových prieskumných akcií v zimnom či letnom období nepodarilo nájsť. Informácie o nej boli od viac ako 70. ročného pastiera volov z Heľpy. Najvzdialenejšia exkurzia bola organizovaná pre členov Horskej služby do Vernára, kde bola pracovná obhliadka novoobjavenej jaskyne, ktorú skúmajú v spolupráci jaskyniari z Popradu a Liptovského Mikuláša. Jej odhadovaná dĺžke je zatiaľ 300 metrov, no všetky podzemné priestory a odbočky nie sú doteraz dostatočne preskúmané. Vanie tu prievan a je nádej že jaskyňa bude pokračovať ďalej. Podobná exkurzia bola do jaskyne Tichá /Piu/ v Tichej doline v Červených vrchoch v Západných Tatrách, ktorú viedol Peter Imrich. V koncovom závale pomocou purpeny čiastočne zabezpečili koncový zával. Ďalšia akcia pod vedením Libora Štubňu bola zameraná na výstup na Kasprov Vrch z Tichej doliny. O exkurzie Zdena Juríka do Važeckého krasu a Alfréda Grescha do jaskyne Brtkovica počas JT nik neprejavil záujem, takže sa nerealizovali.

 

Ukázalo sa, podobne ako aj na poslednom jaskyniarskom týždni v Blatnici, že aj popri takom rozsiahlom podujatí ako je exkurzný jaskyniarsky týždeň je možné zorganizovať pracovnú akciu. Výkopy prebiehali tak, že boli súčasťou exkurzie a nenarušovali plánovaný program. Dá sa nádejať, že pracovné akcie sa stanú súčasťou každého celoslovenského stretnutia jaskyniarov.

 

Ako doplnok k exkurziám viedla jedna málopočetná výprava vedená etnografom Petrom Laučíkom ml. do historického banského diela Božia prozreteľnosť. Pre záujemcov tu boli ukážky ryžovania zlata Petra Imricha a Tomáša Lancoša, nik však výraznejšie nezbohatol. Odzneli tu aj prednášky o krase Jánskej doliny (M. Danko, P. Holúbek), kryogénnych kalcitoch (M. Orvošová), o nestorovi slovenských speleológov dr. Antonovi Droppovi (1920 – 2013) a prezentovaný bol nový, treba podotknúť že pozoruhodný, film Andreja Galicu zo speleologického Klubu Chočské vrchy o krasovej oblasti Prosieckej doliny.

 

Bola organizované aj súťaž o najchudšieho jaskyniara. S krvavými stopami na panve zvíťazil Marek Macko zo Speleoklubu Ružomberok, ktorý prekonal plazivku so šírkou 147 milimetrov. V ženskej kategórii zvíťazila so vzdialenosťou 154 mm Gabika Majerníčková. Iba o milimeter za ňou zaostala Nella Filipčeková. V detskej súťaži sa preplazili rovnakú vzdialenosť, 146 milimetrov Bohuš Liška ml. (11 rokov) a Pavol Cvacho ml. (10 rokov). Pre jaskyniarov je typickou činnosťou aj kopanie s následným transportom materiálu. Práve táto činnosť bola tiež predmetom súťaže. Bola vrhaná prázdna transportná vanička cez úzky priestor. Najdlhší hod Paľa Hericha meral 12,35 metrov, najkratší Mira Sovu 60 centimetrov.

 

Na jaskyniarskom týždni sa zastavili aj jaskyniari, ktorým povinnosti neumožnili zúčastniť sa programu. Bol tu napríklad Zdenko Hochmuth, Milan Štéc, Ján Dzúr, Maroš Jagerčík a Ondrej Ratkovský. Veľkým oživením stretnutia bol aj známy, no neorganizovaný jaskyniar z Hýb Pacho Teplický, prezývaný Fiu Fiu, ktorý nám rozprával ako ležal 2 dni zaseknutý v plazivke v jaskyni Pivnica v Rígli a vyslobodil sa iba zázrakom takmer pred koncom svojej existencie. Na jaskyniarskom týždni sa ukázal aj vylúčený člen Branislav Šmída, ktorý zaplatil účastnícky poplatok, čo je u neho nezvyčajné.

 

Poďakovanie patrí: Erikovi Filipovi za ochotu poskytnúť priestor autokempingu, starostovi obce Malužiná Štefanovi Firášekovi za pomoc, UPS Hybe za ochotu pri organizovaní podujatia a za otvorenie rámp, pracovníkom Štátnych lesov na Čiernom Váhu za ústretovosť , otvorenie rampy do Ipoltice, na Liptovskú Tepličku a poskytnutie kľúčov od múzea Čiernovážskej železničky a kostolíka na Čiernom Váhu, Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva za organizačnú pomoc, Michalovi Rengevičovi z firmy Grafon za materiálnu podporu, Martinovi Slukovi za pútače a mapy jaskýň Balkánu, Marošovi Jagerčíkovi za mapy jaskýň Jánskej doliny, Dušanovi Medlovi za občerstvenie a pečene mäsa na takmer balkánsky spôsob, Petrovi Vaňkovi za pomoc s potlačou tričiek, vyšším silám za obstojné počasie a ďalším nemenovaným, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia.

 

Pre stranku SSS napísali Ján Šmoll a Peter Holúbek

 {phocagallery view=category|categoryid=55|limitstart=0|limitcount=0|detail=6|displayname=1|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár