Zraz speleopotápačov – III. ročník – Program

images tisovec Kubička200

Kubička200Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáhali skúmať a objavovať zatopené jaskyne Muránskej planiny, organizuje v dňoch 10. – 12. októbra 2014 Zraz speleopotápačov – III. ročník

 

v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.
Program:
10. 10. 2014 – piatok:
Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.

 

 

 

11. 10. 2014 – sobota:
• 9.00: Stretnutie účastníkov – spoločenská sála v MsKS v Tisovci
Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej planiny.
• 14.00 – 15.00: Slávnostné otvorenie- III. Zraz speleopotápačov v MsKS v Tisovci.
Udelenie ceny primátora mesta Tisovec pre potápača Prof. Tibora Sasváriho
Otvorenie výstavy v hudobnom salóniku MsKS.
Premietanie odborných filmov, prednášky, diskusia.
• 18.00 – 24.00: Zábava – hudobná skupina Bluetrend z Rimavskej Soboty.

 

12.10. 2014 – nedeľa:
• 9.00: Prehliadka Bobačky a Novej Michňovej, najväčších jaskýň Muránskej planiny.
• 14.00: Ukončenie III. Zrazu speleopotápačov, odchod účastníkov.

 

Sprievodné akcie v MsKS:
• Výstava podvodných fotoboxov a fotoaparátov, používaných aj pri prieskume zatopených častí jaskýň, od potápača a zberateľa Petra Ferdinandyho.
• Predaj jaskyniarskych pomôcok , vybavenia, literatúry a suvenírov.
• Výstava fotografií a dokumentov venovaná 40. výročiu objavenia jaskyne Teplica a spomienke na zosnulých členov B. Poláka, M. Nešveru, M. Hinduliaka a Š. Dianišku.
• Varenie jaskyniarskeho guľáša.
• Počas stretnutia – k dispozícii bufet s občerstvením.

 

Účasť a požiadavky na ubytovanie je potrebné potvrdiť elektronicky na adrese:
hutkatisovec@gmail.com Tel. kontakt: mobil + 421 908 914 017
Pre registrovaných účastníkov – zabezpečený guľáš z diviny, pivo a ďalšie občerstvenie.

 

Poznámka:
Jaskyniarska skupina disponuje len s neúplným zoznamom adries potápačov. V prípade známosti a kontaktu s ostatnými potápačmi, ktorí sa podieľali na objavoch v zatopených jaskyniach Muránskej planiny, informujte ich, prosím, o plánovanom podujatí.
Privítame Vaše ukážky dokumentov, záznamov a fotografií z potápania v jaskyniach, zároveň, na podujatí je možná aj prezentácia vlastných DVD filmov s potápačskou témou. V prípade záujmu prezentovať vlastný príspevok, odbornú prednášku v programe, informujte nás o jej téme v dostatočnom predstihu.

Doplnok k pozvánke:
• Od 15.00: Program, zábava
– určené aj pre širokú verejnosť – srdečne pozývame !

T e š í m e s a n a V a š u ú č a s ť !

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka, organizátor

word

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár