Kortman (Page 10)

images zelenamodra

Slovenská speleologická spoločnosť, Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy so spoluorganizátormi Vás pozývajú na 4. ročník podujatia ZELENÁ MODRÁ 20114 Sobota 28. 6. 2014 areál futbalového ihriska v Čelkovej Lehote• od 9.00 turistický pochod „Čelkovská desiatka” s návštevou Kortmanky• od 15.00 vystúpenia folkových, bluegrassových a countryhudobných skupín Alabama, Kortmanovci, Ta-baka ako hostia Knír (ČR), Candy Floss (SR)• countrybál „Kvaples”Nedeľa 29. 6. 2014 Pružina-Priedhorie• od 10.00 deň otvorených dverí v Pružinskej Dúpnej jaskyni so sprievodným programom• 14.00 koncert speváckeho zboru Harmonia Hranice (ČR)V sobotu bude súčasťou podujatia príprava baraniny podľa originálneho mongolského receptu a jej konzumácia.Ponuka čerstvých syrov, produktov zo syra a žinčice. Stánkové občerstvenie, možnosť stanovaniav areáliČítaj ďalej …

Uznesenie zo 17.valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti11.apríla 2014 Svit 1. valné zhromaždenie SSS schvaľuje:a.) správu o činnosti za obdobie 2010-2013b.) správu o hospodárení za obdobie 2010-2013c.) správu kontrolnej komisie za obdobie 2010-2013d.) zmeny v stanovách: čl.3, odsek 4 doplniť písmeno e)členstvo v SSS zaniká, ak člen nezaplatí členský príspevok 2 roky po sebee.) vyznamenania členov a skupín SSSČítaj ďalej …

 Roku 2012 uplynie 20 rokov od odchodu do večnosti našich významných osobnosti Stanislava Šrola (1925 – 1992), Pavla Mittera (1941 – 1992) a Svatopluka Kámena (1921 – 1992). Na pôde Slovenskej speleologickej spoločnosti pripravujeme pri tejto príležitosti vydať publikáciu so spomienkami na nich. Touto cestou vyzývame jaskyniarov, ktorí ich poznali, aby prispeli do tejto publikácie spomienkami, krátkymi príbehmi alebo dokumentačným materiálom. Materiály (texty, fotografie…) posielajte do konca marca 2012 na sekretariát SSS na adresu speleo@ssj.sk. Prípadne ďalšie bližšie informácie u Z. Hochmutha (P. Mitter), L. Vlčeka (S. Kámen), P. Holúbeka (S. Šrol), prípadne B. Kortmana. Výbor SSSČítaj ďalej …