therion (Page 2)

topoopen

Niektorí mapéri a kresliči z radov jaskyniarov sa sťažovali na „nepriateľské“ prostredie programu Therion a zložitosť zadávania nameraných dát, čo ich odrádzalo od počítačového spracovania polygónového ťahu. Rád by som ukázal aj inú, a podstatne jednoduchšiu cestu ako na to. Na internete sa nedávno objavil Java program na vytvorenie polygónoveho ťahu (jednoduchosťou podobný ABISSO-u) s možnosťou exportovania dát do Therionu, čím v Therione odpadá veľká časť úvodného programovania. Program som preložil a jeho online verziu môžte nájsť na stránkach www.sss.sk v sekcii mapovanie. Grafické prostredie netreba nijako obzvlášť rozoberať, pretože je už na prvý pohľad jednoduché a pri spustení programu sa zobrazia ukážkové dáta.Čítaj ďalej …