therion

therion1

Slovenská speleologická spoločnosť organizuje 29. – 31. marca 2019 v Liptovskom Mikuláši kurz Základy zameriavania jaskýň a Therionu. Program, ktorý bude prebiehať v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) a v Demänovskej doline, je nasledovný: 29. 3. (piatok) – príchod a registrácia účastníkov v SMOPaJ do 18:00. – 18:00 do 20:00 základy teórie zameriavania a kreslenia máp jaskýň. 30. 3. (sobota) – 9:00 výprava do Demänovských jaskýň, zameriavanie a poľný náčrt. – 14:00 až 19:00 spracovávanie nameraných dát a kreslenie mapy. 31. 3. (nedeľa) – 9:00 až 15:00 spracovávanieČítaj ďalej …

images thlogo

Vyšla nová verzia programu Therion a je voľne stiahnutelná na www.therion.speleo.sk.sk. Nová verzia opravuje niektoré chyby a pridáva par vylepšení. Therion 5.3.16 (2014-12-28): therion:  * scale upper limit changed to 1:10  * geomag data updated upto 2020  * bugs fixed:    – black area displayed instead of some patterns in SVG    – broken XHTML output when string formatting keywords are used in map-comment etc.    – unescaped special characters in map-comment etc. in XHTML    – improved error messageČítaj ďalej …

www.openspeleo.org openspeleo misc fndatabase fnfiles 20 foto1 opstopo

OpensTopo je webová aplikácia, ktorá vám umožní jednoducho vytvoriť podklady pre Therion (funkčný subor th + thconfig )alebo exportovať polygón priamo do dxf, svg, kml a ďalších …  Disponuje prehľadným zadávaním dát a vykreslovaním polygónu v reálnom čase. Ako aj 3d modelom pol. ťahu. V novej verzii boli pridané importy z formátov tro a th (visualtopo a therion) a  podporuje kopírovať / vložiť do Excelu. Pre správnu funkciu je nutné použiť prehliadač Google Chrome alebo Chronium.  Firefox je netestovaný… InternetČítaj ďalej …

KONEČNE funguje kontextuálne menu (pravé tlačítko myši) a možnosť schovať neaktívne scrapy!!! Download therion verzia 5.3.14Čítaj ďalej …