Valné zhromaždenie (Page 3)

sss

Výbor sa uskutoční  dňa 16. 2. 2018 o 13.00 na sekretariáte SSS s nasledujúcim programom: 1. Kontrola úloh z minulého výboru 2. Príprava Valného zhromaždenia: a) plnenie uznesení, (poistenie, usmernenie pre vznik nových klubov, zmena stanov, doména) b) kandidátka na výbor, predsedu c) ocenenie jednotlivcov a klubov na valnom zhromazdeni 3. Finančná situácia, 2% z dane 4. Celoplošná výnimka 5. Spravodaj SSS 6. Speleomíting, príprava, ocenenia objavov 7. InéČítaj ďalej …

Dňa 10. 6. 2016 o 13.00 hod. sa na sekretariáte SSS uskutoční výbor SSS s nasledujúcim programom: 1. Kontrola úloh z posledného výboru2. Uznesenie z 18. valného zhromaždenia3. Spravodaj SSS4. Stránka SSS5. Speleomíting 20176. Výnimka pre SSS, informácie o stave vybavovania7. RôzneČítaj ďalej …

Uznesenie zo 17.valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti11.apríla 2014 Svit 1. valné zhromaždenie SSS schvaľuje:a.) správu o činnosti za obdobie 2010-2013b.) správu o hospodárení za obdobie 2010-2013c.) správu kontrolnej komisie za obdobie 2010-2013d.) zmeny v stanovách: čl.3, odsek 4 doplniť písmeno e)členstvo v SSS zaniká, ak člen nezaplatí členský príspevok 2 roky po sebee.) vyznamenania členov a skupín SSSČítaj ďalej …