Výbor SSS 24. 02. 2023 – Program

bSSS2

Vážení predsedovia OS a klubov, dňa 24. februára 2023  sa uskutoční o 13.00 na sekretariáte SSS
výbor Slovenskej speleologickej spoločnosti s nasledujúcim programom:

1. centrálne podujatia (Speleomíting, Jaskyniarska škola, Jaskyniarsky týždeň)
2. Spravodaj SSS, zhodnotenie roku 2022, zostavenie čísla 1/2023, ktoré by malo vyjsť do predsedníctva 24. marca 2023
3. finančná situácia, platenie členského
4. vyhodnotenie dotazníka pre organizačné jednotky SSS
5. iné, diskusia (fond SSS pre podporu skupín, konferencia o dokumentácii, prieskume a objavovaní jaskýň)

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár