17. medzinárodný speleologický kongres UIS , Penrith, Austrália

, 17. medzinárodný speleologický kongres UIS , Penrith, Austrália, Slovenská speleologická spoločnosť

, 17. medzinárodný speleologický kongres UIS , Penrith, Austrália, Slovenská speleologická spoločnosťUIS  (Union Internationale de Spéléologie) je vrcholná svetová jaskyniarska (speleologická) organizácia, ktorú zastrešuje UNESCO. Združuje národné speleologické organizácie, u nás je to Slovenská speleologická spoločnosť. Má svoje štruktúry, riadiaci výbor a prezidenta. Raz za 4 roky organizuje kongres, ktorého súčasťou je vedecká konferencia, kde sa prezentujú najvýznamnejšie aktivity, realizujú sa sprievodné podujatia – exkurzie, prezentácie techniky, filmov, máp, dokonca aj umenia, a samozrejme volí sa výkonný výbor a najmä prezident. Taktiež sa na základe ponúk a hlasovania vyberie miesto nasledovného kongresu.

viac na : http://geo.ics.upjs.sk/index.php/19-zo-zivota-ustavu/418-17-medzinarodny-speleologicky-kongres-penrith-australia

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár