Informácie pre členov SSS o konaní výboru

sss

Výbor sa uskutoční  dňa 16. 2. 2018 o 13.00 na sekretariáte SSS s nasledujúcim programom:

1. Kontrola úloh z minulého výboru

2. Príprava Valného zhromaždenia:

a) plnenie uznesení, (poistenie, usmernenie pre vznik nových klubov,
zmena stanov, doména)

b) kandidátka na výbor, predsedu

c) ocenenie jednotlivcov a klubov na valnom zhromazdeni

3. Finančná situácia, 2% z dane

4. Celoplošná výnimka

5. Spravodaj SSS

6. Speleomíting, príprava, ocenenia objavov

7. Iné

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár