Mapovací kurz SSS

Oznamujeme záujemcom z radov SSS, že v dňoch 25 – 27. 11. 2011 sa uskutoční speleologický mapovací kurz v oblasti Demänovskej doliny.
Náplň kurzu: Pôjde o základný kurz mapovania pre úplných začiatočníkov, účastníci sa zoznámia so základmi meračských prác v jaskyni: vytýčenie polygónového ťahu, stabilizácia meračských bodov, meranie s klasickými

pomôckami, kreslenie náčrtu v jaskyni, merania podrobné, rezy, profily. Mapovanie sa uskutoční v o vybraných jaskyniach Demänovskej doliny. Ďalej budú predmetom kurzu základy zobrazovania, kreslenie máp jaskyne a povrchu, základy kancelárskeho spracovania tradičnými metódami. Zoznámime sa krátko tiež s programami na spracovanie mapových podkladov na počítači a s prácou s GPS. Kurz si netreba zamieňať s problematikou spracovania napríklad v program Therion, kde práve absolvovanie základov je predpokladom na jeho pochopenie. Tiež si ho netreba zamieňať so spoločenským podujatím.
Miesto konania: „Speleodomec“ v Demänovskej doline, jaskyniarska chata sa nachádza asi 1,5 km povyše parkoviska pod Jaskyňou Slobody, vpravo pri ceste.
Začiatok kurzu: 25.11. (piatok) o.10, 00 hod.
Výstroj, pomôcky: Osvetlenie, prilba, kombinéza, čižmy, (nie je potrebná speleoalpinistická výstroj), rukavice, teplé oblečenie na povrch, spacák, potraviny (v Speleodomci je možnosť varenia).
Vybavenie k vlastnému kurzu. Technické perá na tuš hrúbky 0,25 a 0,5, šablónky na písmo, ceruzky, zošity – čistý aj linajkový, guma, kružidlo, pravítko, sklonomer. Pauzák, milimetrový papier, čistý papier minimálne po 3 listy A4, tvrdá podložka, euroobaly, kalkulačka s goniometrickými funkciami (sin, cos). Meracie pásmo, banská závesná súprava (banský kompas), pokiaľ túto pomôcku v skupine nemáte, tak aspoň buzolu pre orientačný beh alebo geologický kompas, prípadne topofil. Niekoľko meracích súprav bude k dispozícii od organizátora. Malá ručná vŕtačka, malé kladivko, vrták do kameňa priemeru 5 mm, meracia šnúra (silonová, priemeru 2 – 3 mm) dlhá min. 25m.
Môžete si doniesť aj moderné meracie pomôcky (laserový diaľkomer, disto) a notebook.
Obmedzenia:
Vhodní sú mladí perspektívni jaskyniari, absolventi alebo študenti stredných priemyselných škôl, prípadne gymnázií. Prosíme vedúcich os a klubov aby zvážili serióznosť vysielaných členov a ich perspektívu ako budúcich meračov Dôležité je, aby člen prihlasujúci sa na kurz mal zmysel pre pedantnú prácu – meranie, kreslenie, priestorovú predstavivosť, základy matematiky, geometrie a technického kreslenia.. Kurzu sa môže zúčastniť max. 14 ľudí. Preto sa môžu prihlásiť maximálne 2 členovia zo skupiny.
Kontakt, prihlásenie sa: e-mailom na adresu hochmuth@upjs.sk najneskôr do 10.11.2011

Zdenko Hochmuth, vedúci kurzu