Speleomíting 2011

V Dome kultúry vo Svite sa dňa 9. 4. 2011 uskutočnílo každoročné celoslovenské stretnutie jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti – SPELEOMÍTING. Stretlo sa tu okolo 180 našich, ale aj českých a poľských, jaskyniarov a hostí. Na úvod predseda SSS Bohuš Kortman privítal predsedu Českej speleologickej spoločnosti Zdeňka Motyčku, všetkých jaskyniarov a ostatných prítomných. Pripomenul, že Speleomíting sa vo Svite koná nepretržite už 20 rokov. Oboznámil prítomných, že Slovenská speleologická spoločnosť pri tejto príležitosti Oľge Miháľovej udelila zlatú medailu SSS za významnú speleologickú činnosť a za organizovanie celoslovenského Speleomítingu.

Pri príležitosti životného jubilea Zbigniewa Nišponského odovzdal predseda SSS striebornú medailu SSS za umeleckú propagáciu slovenského jaskyniarstva. SSS Čestným uznaním ocenila Pavla Barabáša za propagáciu slovenského jaskyniarstva a Jaroslava Stankoviča za jeho zásluhy na príprave a vydaní knihy Plešivecká planina.

Ocenenia SSS za významné objavy a aktivity na Slovensku i v zahraničí za rok 2010 získali :

– členovia Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá za cieľavedomé úsilie pri prieskume a dokumentácii jaskyne Javorinka v Belanských Tatrách korunované novými objavmi a spojením s Nádejnou jaskyňou.
- najaktívnejší členovia prieskumných tímov zo speleologických klubov SSS: Igor Pap a Branislav Šmída – SK UK Bratislava, Petrovi a Štefanovi Šusterovcom – SK Cassovia podieľajúcich sa na významných
objavoch v jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách.
- členovia SSS – PS východ, komisia pre speleopotápanie Daniel Hutňan a Zdenko Hochmuth za výrazný podiel na vynikajúcich výsledkoch medzinárodných expedícií v roku 2010 pri prieskume a výskume zaplaveného krasu polostrova Yucatán v Mexiku.

Po slávnostnom odovzdaní ocenení nasledovali prezentácie speleologických klubov i jednotlivcov. Ako prvý sa predstavil Pavol Kočiš z SK Cassovia krátkou prezentáciou umeleckých fotografií. Svojim najnovším filmom „Hľadači utajených svetov” Pavol Barabáš ukázal život a náročnú prácu jaskyniarov. Marián Soják z SK Slovenský raj a pracovník AÚ SAV Nitra ako každý rok zaujal svojimi zaujímavými objavmi z oblasti speleoarcheológie.

Na kinoplátne sa premietlo spolu 17 filmových príspevkov, sprevádzaných voľným rozprávaním jaskyniarov o svojich objavoch, expedíciách v krase a jaskyniach na Slovensku i v zahraničí a zaujímavostiach z oblasti speleológie. Kvalita väčšiny príspevkov bola na vysokej úrovni. Autori niektorých by však mali mať na zreteli dávnejšie, ale stále aktuálne kritické slová P. Hipmana v jeho článkoch v Spravodaji SSS „Speleomíting ohrozený nenáročnosťou”(2/1996) a „Opäť o Speleomítingu”(3/1998).

Vo vestibule domu kultúry bola vystavená mapová a fotografická dokumentácia. Predávala sa speleologická literatúra a záujemcovia si mohli kúpiť jaskyniarsku výstroj od firmy Meander. Prekvapil menší počet divákov v hľadisku. Ako vždy aj teraz časť účastníkov dala prednosť posedeniu a debatám v jedálni, alebo na chodbe pri paneloch. Vieme, že okrem prezentácie výsledkov na kinoplátne je Speleomíting jednou z mála možností stretnúť sa s priateľmi rovnakej krvnej skupiny.

Na záver diváci vyhodnotili najlepšie príspevky z domácich a zahraničných lokalít:
* najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít – rovnaký počet bodov získali filmové príspevky:
– Novinky z Javorinky – JS Spišská Belá
– Mesačný tieň sa stal 2. najväčšou jaskyňou republiky – SKUK Bratislava
* najzaujímavejší príspevok zo zahraničných ciest:
Expedícia Velebit – na dno Lukinej jamy – SK UK Bratislava – SK UK Bratislava
* najlepšia panelová dokumentácia:

Čarovný rok vo Fatrách – JS Aragonit

Úprimne ďakujeme sponzorom, ktorí darovali hodnotné ceny pre ocenených jaskyniarov na Speleomítingu. Sú to firmy: Meander s.r.o., Chemosvit, Fibrochem, a.s., Husqarna Česko s.r.o., Žilmont s.r.o. Žilina a Správa slovenských jaskýň. Veríme, že ceny, ktoré ocenení jaskyniari prevzali im pomôžu pri práci v jaskyniach i vo voľnom čase. Na záver: Mám radosť, že jaskyniari sa do Svitu radi vracajú každý rok. Na úspechu Speleomítingu nemám zásluhu len ja. Bez pomoci ochotných jaskyniarov by som sa neobišla. Veľmi si ich pomoc vážim a ďakujem všetkým, ktorí sa každý rok podieľajú na bezproblémovom priebehu celého podujatia.

 

Oľga Miháľová

 

, Speleomíting 2011, Slovenská speleologická spoločnosť, Slovenská speleologická spoločnosť

 

Facebook komentár

Komentár WEB

Pridaj komentár