O nás

Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)

je odborné občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu. Dnes má zhruba 960 členov, ktorí pôsobia v 53 jaskyniarskych skupinách a kluboch po celom Slovensku. Ich hlavným poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne, ako aj ďalšie krasové javy.

Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike, na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti. Nemožno obísť ani celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe ciest, tunelov či vodných diel v krase, pri vyhžadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Pritom svoje mnohostranné aktivity úspešne rozvíjajú nielen doma, ale aj v zahraničí. Napríklad v úzkej spolupráci s členmi Českej speleologickej spoločnosti zaznamenali niekoľko dĺžkových a hĺbkových rekordov v jaskyniach a jaskynných priepastiach v Európe i inde vo svete. Nie bezdôvodne sa Slovenská speleologická spoločnosť stala jedným zo zakladajúcich členov Medzinárodnej speleologickej únie – UIS.

Väčšina z takmer 7500 jaskýň na Slovensku je vytvorená v krasových horninách. Ide najmä o vápence a dolomity, ktoré tvoria plochu približne 2700 km2. Najdlhšia slovenská jaskyňa – Demänovský jaskynný systém v Nízkych Tatrách – meria vyše 41 kilometrov. Najväčšiu hĺbku, bezmála pol kilometra, má sústava Hipmanových jaskýň v susednej Jánskej doline, kde je preukázané spojenie s podzemným hydrologickým systémom hlbokým takmer 1 km. Významnou jaskyňou Nízkych Tatier je napr. Jaskyňa mŕtvych netopierov pod Ďumbierom; ďalšie rozsiahle jaskyne sú v Slovenskom raji, Slovenskom krase, na Muránskej planine alebo vo Vysokých Tatrách. Jaskyne sa vyskytujú aj vo Veľkej a Malej Fatre, v Malých Karpatoch, Strážovských vrchoch a iných pohoriach Západných Karpát. Zvláštnu kategóriu predstavujú jaskyne vytvorené vo vodou nerozpustných, čiže nekrasových horninách. Na Slovensku je ich známych takmer 300. V súčasnosti je pre verejnosť rôznou formou sprístupnených 18 slovenských jaskýň. Najväčšiu návštevnosť z nich má Demänovská jaskyňa slobody, ktorú si v roku 2008 prezrelo viac ako 180 tisíc domácich i zahraničných záujemcov. Okrem klasicky sprístupnených jaskýň sa veľkému úspechu tešia i turisticky sprístupnené jaskyne, akými sú Jaskyňa mŕtvych netopierov, Krásnohorská jaskyňa, Jaskyňa Zlá diera, Malá Stanišovská jaskyňa, ale aj jaskyne prístupné v rámci prehliadky historických objektov (Bojnická hradná jaskyňa, Prepoštská jaskyňa) či verejnosti voľne prístupné jaskyne.

Oficiálna adresa SSS:

Slovenská speleologická spoločnosť
Hožova 11
031 01 Liptovský Mikuláš

e-mail: speleo@ssj.sk
web: https://www.sss.sk
tel.: 044 552 45 56 (Sekretariát SSS), 0908 931 034 (M. Strmenská)

úradné hodiny: pondelok, utorok od 7:30 do 15:00 a piatok 7:30 do 12:30 (streda, štvrtok voľno)