Pozvánka – Stretnutie speleopotápačov

  Dňa 6 . októbra 2012 (v sobotu) organizujeme v Tisovci
prvé priateľské stretnutie speleopotápačov (+hostia),
ktorí sa potápali v jaskyniach Tisovského a Muránskeho krasu.

  Stretnutie sa uskutoční na chate v Rejkove, ktorá sa nachádza pod Okrúhlou skalou
vedľa cesty smerom na Suché doly. Bezproblémový prístup je možný autom až k chate.
  Pre záujemcov je zabezpečené ubytovanie, guľáš z diviny, pivo a ďalšie občerstvenie.

Počas stretnutia je možné navštíviť jaskyne, kde sa robil v minulosti speleopotápačský
prieskum: Teplica, Jazerná, Bobačka, a Hradná vyvieračka, ako aj ďalšie jaskyne v okolí.

Potvrdenie účasti ( + požiadavka na ubytovanie) – potrebné potvrdiť elektronicky alebo
telefonicky na adrese:
hutkatisovec@gmail.com (tel. 0908 914 017)

Poznámka: Skupina nemá k dispozícii adresy všetkých potápačov, preto ak máte kontakt na
potápačov, ktorí sa podieľali na objavoch v zatopených jaskyniach Muránskeho a Tisovského
krasu, prosím, informujte ich o plánovanom podujatí.
  Tiež privítame ak na stretnutie donesiete na ukážku dokumenty a fotografie
z potápania. Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom,                                           

za Speleoklub Tisovec
Ing. Dušan Hutka

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár