Základaný prieskum (kurz Speleologickej školy SSS 2011)

    Keď sa na zasadnutí výboru vo februári 2011 a následne na jar na predsedníctve predniesol návrh na pokračovanie Speleologickej školy SSS formou tematických kurzov, bol som presvedčený, že takáto forma vzdelávania našich jaskyniarov môže priniesť vzostup úrovne vedomostí a praktických skúseností jej frekventantov. Potvrdili to už tohtoročné Lezecké dni SSS v Mojtínskom krase, ktoré ukázali, že členovia skupín a klubov SSS majú o jaskyniarsky výcvik záujem.

    Kurz speleoškoly zameraný na základy speleologického prieskumu sa uskutočnil v dňoch 2. – 4. septembra 2011 a zabezpečil ho klub Speleo Detva priamo na jeho pracoviskách na Krakovej holi v Nízkych Tatrách. Na kurze sa zúčastnilo 6 jaskyniarov, čo úplne vyhovovalo aj preto, lebo tamojšie podmienky limitovali počet účastníkov. Chlapci si najprv vyskúšali vynášku na bivak, pričom hmotnosť nákladu presiahla 20 kg. Ešte v piatok sme si ukázali prípravu materiálu na zabezpečenie prieskumných prác v sondách, slúžiaceho na zhotovenie výdrevy proti zavaleniu sond. Na druhý deň sme priamo realizovali zaistenie a kopanie sondy v spodnom vchode Jaskyne slnečného lúča, kde sme si vysvetlili aj základy prúdenia vzduchu medzi horným a dolným vchodom do jaskyne. Keďže teplota v jaskyni dosahuje 3,6 °C a intenzita prievanu bola výrazná (prevýšenie vchodov je skoro 100 m), nemali sme problém s vysvetľovaním; navyše pracovať v sonde bolo dosť náročné, najmä ak vonku teplomer ukazoval až 26 °C. Posledný deň speleologickej školy sme si vysvetlili postupové práce v Liehovej sonde, kde účastníci okrem klasických pomôcok, ako krompáč, lopata, kladivo, sekáč a vedro, používali aj akumulátorové zbíjacie náradie. Zároveň sme demonštrovali, ako identifikovať postup prievanu v jaskyniach pomocou dymových trubičiek.

    Myslím si, že absolventi kurzu získali aspoň prvotné vedomosti, návyky a praktické skúsenosti pri konkrétnych činnostiach v rámci základného speleologického prieskumu, ktoré budú môcť sami ďalej využívať a zdokonaľovať.

Marián Jagerčík

Základný prieskum – kurz Speleologickej školy SSS v Spravodaji SSS

{gallery}prieskum2012{/gallery}

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár