Speleomíting 1993

II. Speleomíting sa konal v dňoch 13. – 14. marca 1993 v hoteli Mladosť vo Svite. Akcia sa  posunula z novembra 1992 na marec 1993  z dôvodu preplnenia hotela v čase zimnej turistickej sezóny. Poslaním Speleomítingu bola prezentácia výsledkov speleologického prieskumu a výskumu členov SSS. Odznelo 23 prednášok o výsledkoch práce našich jaskyniarov z domácich lokalít a zahraničných ciest. Súčasťou Speleomítingu bola aj výstava fotografií z rôznych speleologických akcií, kresieb a malieb s jaskyniarskou tematikou, kresleného humoru z jaskyniarskej činnosti, plánov a máp významných speleologických objavov. Dvom jaskyniarom tu bolo udelené „Osvedčenie o objave“.

 

 (Ing. Ján Tulis – Spravodaj č. 1/1994)

 

        PREDNÁŠKY 1993

        PREDNÁŠKA    prednášajúci    OS/SK

1.        Farbiace skúšky v Alabastrovej jaskyni    RNDr. S. Pavlarčík    SK Spišská Belá
2.        Studňa    Ing. P. Pokrievka    SK Malá Fatra
3.        Kaukaz, Grécko    Ing. O. Samčík    SK Malá Fatra
4.        Velebit     Mgr. B. Šmída    Speleoklub UK
5.        Skalistý potok    Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc.    SK Východ
6.        Využitie počítačov v speleológii    Ing. I. Demovič    OS Inovec
7.        Využitie počítačov v speleológii    Ing. T. Durka    Speleo Bratislava
8.        Európska speleologická konferencia v Belgicku    Ing. M. Košík    SK Slovenský raj
9.        Námet na polemiku    Ing. Stettner    
10.      Deštrukcia stalagmitov    Ing. J. Tulis    SK Slovenský raj
11.      Datovanie kostí jaskynného medveďa    RNDr. F. Pomorský    SK Slovenský raj
12.      Jaskyňa Dedkovské diery    M. Kurka, L. Štubňa    JK Strážovské vrchy
13.      Nové objavy v Amatérskej jaskyni    Ing. M. Piškula    ČSS
14.      Južná Amerika    Š. Labuda SK Cassovia
15.      Polárny Ural    Ing. P. Holúbek    OS Červené vrchy
16.      Činnost SK Cassovia    RNDr. E. Kladiva    SK Cassovia
17.      Španielsko    O. Turócziová    SK Slov.raj
18.      Macedónia    Ing. P. Holúbek    SK Nicolaus
19.      Nález sádrovca v Alabastrovej jaskyni    RNDr. S. Pavlarcík    SK Sp.Belá
20.      Canin    Ing. J. Kleskeň    
21.      Informácia o ponuke f. Meander, Lezeckých dňoch a činnosti OS J. Majku    G. Stibrányi    OS  J. Majku
22.      Činnost OS Ružomberok    P. Paško    SK Chočské vrchy
23.      Macedónia    Ing. J. Vajs    SK Nicolaus