Speleomíting 1994

Speleomíting sa skutočnil vo Svite v hoteli Mladosť

v dňoch 5. – 6. marca 1994.

Bola to prehliadka výsledkov speleologického prieskumu a výskumu členov SSS na domácich i zahraničných lokalitách. Podujatia sa zúčastnilo 88 členov z 33 OS a klubov. Ako hosť sa na Speleomítingu zúčastnil predseda ČSS Ing. M. Piškula a riaditeľ SMOPaJ Ing. M. Lalkovič, CSc.

 

Prednášky boli bohato dokumentované diapozitívmi a iným obrazovým materiálom. Novým prvkom Speleomítingu boli tri videofilmy z povrchových i z veľmi náročných speleopotápačských akcií.

Prítomní jaskyniari uvítali informácie o vývoji a činnosti SMOPaJ, ktoré predniesol riaditeľ múzea Ing. M. Lalkovič, CSc. a ponuku na širšiu a aktívnejšiu spoluprácu medzi múzeom a SSS.

Súčasťou Speleomítingu bola aj výstava fotografií z rôznych významných speleologických akcií, kresieb a malieb so speleologickou tematikou od umelca – amatéra F. Miháľa, dokumentácia jaskýň z najvýznamnejších objavov v poslednom období, ukážky katastra jaskýň s príslušnou mapovou dokumentáciou, predaj speleologickej literatúry.

Speleomíting považujeme za jednu z vydarených akcií SSS. Je to vizitka širokej škály záujmov členov SSS, ale i rôznej úrovne činnosti jednotlivých skupín a klubov. Organizátori už dnes uvažujú o zorganizovaní Speleomítingu v budúcom roku.

( Ing. Ján Tulis – Spravodaj č. 2/1994 )

 

PROGRAM 1994

       PREDNÁŠKY    prednášajúci    OS,     SK
1.    XI. svetový speleologický kongres    Ing. J. Tulis    SK Slov.raj
2.    Velebit 1993    Mgr. B. Šmída    SK UK
3.    Jaskyne severnej časti Tríbeča    Ľ. Sapák    OS Tríbeč
4.    Význam cicavcov pri datovaní sedimentov    RNDr. F. Pomorský    SK Slov.raj
5.    Úplaz vo Vysokých Tatrách    RNDr. P. Magdolen, CSc.    Speleo Bratislava
6.    Skalistý  potok r. 1993    Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc.    SK východ
7.    Jaskyne Maďarska a Poľska    Š. Labuda    SK Cassovia
8.    Kraková hoľa    P. Hipman    OS Zvolen
9.    Informácia o aktivitách f. MEANDER s.r.o.    G. Stibrányi    OS  J.Majku
10.    Záchranná akcia v jaskyni Teplica    Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc.    SK východ
11    Jaskyňa pod Kľakom    M. Meško    OS Muráň
12    30. rokov Speleologického klubu  Slov. raj    Ing. J. Tulis    SK Slov.raj
13    Závrt Pohanská    J. Butaš    OS Plav. Podhradie
14    Island 1993    Mgr. B. Šmída    SK UK
15    Informácia o SMOPaJ v Lipt. Mikuláši    Ing. M. Lalkovič,CSc.    SMOPaJ
16    Prosiecká dolina a práca s mládežou    Š. Sitek    OS Ružomberok
17    Kultová jaskyňa v Číne    Ing. M. Piškula    ČSS
18    Kras Levka Ori – Kréta    Mgr. E. Kapucian    SK UK
19    Význam krasu pre osteologický výskum    J. Obuch    OS Muráň
20    Mapovanie netopierov v jaskyniach Slovenska    RNDr. M. Uhrín    OS Muráň
21    Snežná jaskyňa, soľ. kras na Podkarpad. Rusi    Ing. P. Holúbek    OS Červené vrchy
22    Štefanová jaskyňa    Ing. P. Holúbek    OS Červené vrchy
23    Ochozská jaskyňa    RNDr. E. Kladiva    SK Cassovia