Speleomíting 1997

pdf

Uskutočnil sa v dňoch 5. – 6. apríla 1997
Už po šiesti krát sa vo Svite, v hoteli Mladosť stretli slovenskí speleológovia, aby sa pochválili svojou prácou v jaskyniach a novými objavmi. Stretlo sa tu okolo 120 jaskyniarov z celého Slovenska. Ako hostia sa Speleomítingu zúčastnili: podpredseda ČSS Ing. M. Piškula, riaditeľ SSJ Ing. J. Hlaváč, riaditeľ SMOPaJ Ing. M. Lalkovič, CS.
Na videofilmoch a diapozitívoch sme sa preniesli do sveta jaskýň a tvrdej driny v nej. Možno povedať, že v uplynulom roku to bola mimoriadna speleologická žatva úspechov. Naši jaskyniari objavili a zdokumentovali rekordných 22 619 m, z toho na Slovensku 17 458 m. Je to najviac zameraných metrov za jeden rok. Bol to obdivuhodný úspech mnohých skupín. Spomeniem len tie najvýznamnejšie:
Jaskyňa Zlomísk – objavených 7 100 m ( celkovo 10 134 m)
 JMN – objavených 1 700 m ( celkovo 10 708 m )
 Nová Stanišovská jaskyňa – 1 500 m ( celkovo 3 400 m )
 Jaskyňa Javorinka – 320 m ( celkovo 5 350 m )

V zahraničí:
 Chorvátsko: Slovačka jama – hĺbka 1 000 m, Jaskyňa Mariana – hĺbka 250 m
 Kosovo : jaskyňa Velika Klisura – zameraná dĺžka 4 500 m
Nazreli sme do diania našich skupín, oboznámili sa s možnosťami spracovania meraní jaskýň za pomoci výpočtovej techniky a s inými technickými zaujímavosťami v speleológii. Program bol bohatý a zdá sa, že prednášajúcim začína záležať aj na kvalite prednášky. Stále zaujímavejšia je aj výstava mapovej a fotografickej dokumentácie. František Miháľ, známy svojimi ilustráciami v našom Spravodaji predstavil časť svojej tvorby s jaskyniarskou témou.
Problémom Speleomítingu ostáva miestnosť na premietanie, ktorá je už pritesná pre také množstvo ľudí a preto neostáva iné, len nájsť vhodnejšie miesto. Príprava akcie je náročná, ale veľkým uspokojením je keď vidím, že naši jaskyniari tu každoročne radi prichádzajú a dobre sa tu cítia.
( Oľga Miháľová – Spravodaj č. 4/1997 )

pdf

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár