Speleomíting 2002

 

Dňa 13. apríla 2002 sa po jedenásty krát v Dome kultúry vo Svite uskutočnilo celoslovenské stretnutie jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Zišlo sa tu okolo 230 speleológov i fanúšikov tejto zaujímavej a náročnej záľuby. Odznelo 21 prednášok z rôznych oblasti speleológie

 

Históriu slovenského jaskyniarstva nám pripomenul dokument o pamätníkovi slovenského jaskyniarstva PHMr. Štefanovi Rodovi, ktorý bol natočený tesne pred jeho smrťou.

Každoročne sa so zvedavosťou očakávajú výsledky prieskumu v Chorvátskom Velebite. Právom, lebo tento odvážny a húževnatý tím slovenských speleológov vždy prekvapí skvelými objavmi. Veď jaskyňa Medúza a v nej najhlbšia vnútorná vertikála sveta zaradila našich jaskyniarov medzi svetovú špičku. Ale nie len vo Velebíte preukazujú naši jaskyniari skvelé fyzické a morálne vlastnosti. Mohli sme sa o tom presvedčiť v prednáške RNDr. Z. Hochmutha, Csc. o záchrannej akcii v Maďarsku v jaskyni Rákoczi. Jednoznačne to ocenili aj diváci Speleomítingu na anketových lístkoch. Nemožno spomenúť všetky prednášky. Mnohých zaujali i speleoarcheologické objavy, ktoré nám prezentovali pomocou meotaru a diaprojektoru RNDr. M. Soják a RNDr. F. Pomorský.

Keďže za 11 rokov nám vyrástla už nová generácia jaskyniarov, rozhodli sme sa zaradiť každý rok aj jeden nesúťažný starší príspevok, ktorý bol v tej dobe úspešný a môže zaujať i mladých speleológov. Záverečná prednáška patrila M. Hačovi, ktorý svojim videozáznamom pozval jaskyniarov na Celoslovenský jaskyniarsky týždeň do Plaveckého krasu. Tohto roku nás nesklamala ani speleocountry Kortmanovcov, ktorá nám spestrila program. Zahrali pesničky, ktoré sú nám blízke a potešia dušu. Výstava na paneloch bola bohatá na fotografickú, mapovú dokumentáciu a umelecké stvárnenie jaskyniarstva.

Po technickej stránke žiaľ, tento rok nebol veľmi dobre pripravený, čo ma veľmi mrzí. Príčiny boli v zmene majiteľov veľkoplošného videa a zvukovej techniky, čo spôsobovalo nekonečné problémy, lebo s predchádzajúcim technikom sme si zvykli na iný systém a boli sme už zohratí. Ďalšou príčinou je aj nástup počítačovej grafiky, s ktorou ešte nie sú dostatočné skúsenosti. Nuž, o rok si budeme musieť techniku lepšie pripraviť.

Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali zabezpečiť Speleomíting priamo na akcii i pred ňou. Tým, že už od tohto roku nepracujem ocenila som i pomoc Ing. Š. Skalského, člena nášho klubu, ktorý mi vytvoril www stánku speleomítingu ktorá mi i do budúcnosti bude pomocou, lebo by sa mohla stať akousi kronikou Speleomítingu, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy svojimi názormi a pripomienkami.

 

Ocenenie prednášajúcich za:

   najlepší príspevok z domácich lokalít :  

Ľ. Plučinský / JS Spišská Belá: Nácvik záchrannej akcie a informácia o prieskume Morského oka v jaskyni  Javorinka vo Vysokých Tatrách.

   najlepší príspevok zo zahraničných ciest :   

B. Šmída, Z. Ágh, M. Audy, M. Majerčák / Speleoklub UK, ČSS : Medúza – jaskyňa s najhlbšou vnútornou vertikálou sveta

   najlepšiu panelovú dokumentáciu   –   OS Plavecké Podhradie

   umelecké stvárnenie jaskyniarstva  –   speleocountry Kortmanovcov

 

   DIVÁCKA CENA za najlepšie prednesenú prednášku: 

Z. Hochmuth / Komisia pre speleopotápanie – východ: Záchranná akcia v jaskyni Rákoczi v Maďarsku.

 

(Oľga Miháľová – Spravodaj č. 2/2002)PROGRAM 2002

 

 

PREDNÁŠKY

prednášajúci

OS,     SK

1

        PHMr. Štefan Roda spomína

G. Slivka

Speleo Rožňava

2

               Expedícia Ohnište 2001

P. Holúbek

SK Nicolaus

3

Záchranná akcia v jaskyni Rákoczi

v Maďarsku

Z.  Hochmuth

Komisia  pre      speleopotápanie

4

Medúza – jaskyňa s najhlbšou

vnútornou  vertikálou sveta – Velebit 2001

B. Šmída,  Z. Ágh,

M. Majerčák, M. Audy

SK UK, ČSS

5

50 rokov jaskyne Mieru a čo ďalej ?

A. Gresch

OS Lipt. Mikuláš

6

Krásnohorská jaskyňa

STV

 

7

Venezuela

M. Audy

ČSS

8

Z  novších speleoarcheologických   objavoch na Spiši

M. Soják

F. Pomorský

Archeolog. ústav

SAV – prac. SNV

9

Potápanie v Brzotínskej jaskyni

a Zlatej diere

M. Majerčák

SK UK

10

Chráňte netopiere

A. Gresch

OS Lipt. Mikuláš

11

Spievajúca huba

P. Holúbek

SK Nicolaus

12

Dokumentácia a prieskum priestorov

nad Vstupnou chodbou

v Belianskej jaskyni

 

S. Pavlarčík

Ľ. Plučinský

JS Sp. Belá

13

Stratenská jaskyňa

F. Miháľ

SK Slov. raj

14

Nácvik záchrannej akcie a informácia o prieskume Morského oka v j. Javorinka vo V. Tatrách

Ľ. Plučinský

JS Sp. Belá

15

Skalistý potok – najhlbšia a najdlhšia

Jaskyňa Slov. krasu

Z. Hochmuth

Kom. pre speleopotápanie

16

Pracovné zábery z pripravovaného dokumentu o Liskovskej jaskyni

M. Jurečka, E. Piovarči

OS Ružomberok

JS A. Valla

17

Jaskyne v Ostrých skalách pri Litmanovej v Ľubovnianskej vrchovine

 

S. Pavlarčík

JS Sp. Belá

18

Kaukaz

J. Vajs, P. Pokrievka,

O. Samčík

SSS

19

Netopiere Slov. raja

A. Hájková

Sk. pre ochr. netopierov

20

Jaskyne Uralu a Ťan Šanu

Š. Labuda

SK Cassovia

21

Jaskyňa Haviareň

M. Hačo

OS Plav. Podhradie

       

 

 

 

 

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár