Speleomíting 2003

 

Konal sa dňa 13. apríla 2003 v Dome kultúry vo Svite. So slovami „O rok sa stretneme na Speleomítingu znova“, skončilo sa  celoslovenské stretnutie jaskyniarov vo Svite.  Zúčastnilo sa ho  okolo 280  jaskyniarov a priaznivcov jaskyniarstva. Odznelo 21 prednášok. Doba počítačov sa naplno prejavila aj tu. Začína prevažovať premietanie filmov z CD a z videopások. Diapozitívy zdá sa, pomaly už sa stávajú históriou, aj keď pravda máme ich plné skrine a radi si ich s nostalgiou znovu prezeráme.  Nuž čo, technika ide dopredu. Pohodlnejšie sú CD, na ktoré sa zmestí toho oveľa viac, nie sú také pracné pri premietaní a zaberú minimum miesta.

 

Prednášky boli zaujímavé a hodnotné. Je veľmi dobré, že klubom a skupinám záleží na tom, aby sa mohli prezentovať a pochváliť svojou činnosťou aj na verejnosti. Dôležité je, aby o nás vedeli a poznali nás i našu prácu neskreslenú, takú aká v skutočnosti je. Veď naša činnosť je bohatá, úspešná, nielen v zahraničí, ale aj u nás doma.

     Nebolo ľahké rozhodnúť, ktoré prednášky oceniť. Každá skupina pracuje v iných podmienkach. Bohatá bola aj výstava mapovej a fotografickej dokumentácie. Rozširujú sa i rady speleoumelcov. Niet sa čo čudovať, jaskyne dávajú veľa krásnej inšpirácie. Speleomíting je aj spoločenskou udalosťou, ktorá speleológom umožňuje stretávať sa s priateľmi, podebatovať si, poradiť si,  i dohodnúť spoločné akcie (škoda, že ja pri svojej práci na Speleomítingu túto možnosť nemôžem využiť- poznámka autora).

     Väčšina prednášajúcich sa už snaží dodržať stanovený čas prednášok a už len zopár je tých, ktorí sa pozabudnú. Je potrebné dodržiavať maximálny 20 minútový čas prednášok, pretože každá hodina navyše nás stojí 1000 Sk. Preto prosím prednášajúcich na budúcom Speleomítingu, aby si to uvedomovali.

     Chcela by som požiadať jaskyniarov o pomoc pri príprave, alebo počas tejto akcie. Potrebovala by som dobrovoľníka, či dobrovoľníčku, s ktorými by som sa mohla striedať na javisku pri uvádzaní prednášok. Je dosť únavné po celej príprave akcie byť v strehu a nepohnúť sa počas celého dňa z kinosály. Som rada, že aspoň po akcii mi chlapci ochotne pomáhajú rozobrať a odniesť panely. Ocenili by sme aj sponzorov Speleomítingu, alebo sponzorov ocenení pre prednášajúcich.

     Želám všetkým jaskyniarom veľa zdravia a  úspešný speleologický rok plný pekných objavov, s ktorými verím sa pochvália na Speleomítingu vo Svite 10. apríla 2004.

Ocenenie prednášajúcich za:

   najlepší a najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít:  

jaskyňa Nová Kresanica v Červených vrchoch (prednášajúci: Ing. J. Szunyog – SK Chočské

        vrchy)

   najlepší a najhodnotnejší príspevok zo zahraničia:

Expedícia Roraima – Venezuela 2003 (prednášajúci: Mgr. B. Šmída – SK UK Bratislava)

    najlepšia panelová dokumentácia:   Plavecká priepasť  (OS Plavecké Podhradie)

umelecké stvárnenie jaskyniarstva:  Jaskynné zátišie (Ivan Pohánka – Považská Bystrica)

    DIVÁCKA CENA za najlepšie prednesenú prednášku: 

Expedícia Roraima – Venezuela 2003 (prednášajúci: Mgr. B. Šmída)

 

(Oľga Miháľová – Spravodaj č. 4/2003 )

 

 

PROGRAM 2003

 

 

PREDNÁŠKY

prednášajúci

OS,     SK

1

Chráňme naše podzemné poklady

RNDr.Ľudovít Gaál

OS R. Sobota SMOPaJ

2

30. výročie jaskyne Javorinka

Vladimír Fudaly

JS Spišská Belá

3

Jaskyňa Četníková svadba

    Mgr. Bohuš Kortman

JK Strážovské vrchy

4

Jaskyňa  Čertová diera v archeologických prameňoch

Mgr. Marián Soják,PhD

Archeolog. ústav SAV Nitra, pracov. S.N. Ves

5

Nový objav v Karpátoch – Plavecká priepasť

Jozef Kovárik

OS Plav. Podhradie

6

30 rokov od objavu Stratenskej jaskyne

Ing. Ján Tulis

SK Slov. raj

7

Z krajiny do podzemia

František Miháľ

SK Slov. raj

8

Jask. Nová Kresanica

v Červených vrchoch

Ing Juraj Szunyog

SK Chočské vrchy

9

Významné rozsadlinové jaskyne Dreveníka

František Miháľ

SK Slov. raj

10

Expedícia Roraima – Venezuela 2003

 

Branislav Šmída

Audy, Grifík, Majerčák

SK UK, ČSS

11

Čo nového na Strážove

Mgr. Bohuš Kortman, J.Kasák

JK Strážovské vrchy

12

Jaskyňa Skalistý potok

1982 – 2002

RNDr. Z.Hochmuth,Csc.

RNDr. Daniel Hutňan

SK Východ – komisia pre speleopotápanie

13

Kosovo – Veľká Klisura – jeseň 02 – jar 2003

Ján Šmoll, B. Šmída, Vaňek

SK Čer. vrchy, SK UK

14

Najnovšie objavy v Demänovskom systéme – j. Pustá

Ing. Ján Dzúr

JK Demän. dolina

15

Liskovská jaskyňa

Slavo Chmela

JS A. Vallu

16

Expedícia 2002

Ing. P. Holúbek

SK Nicolaus

17

Kréta – Gorgothakas

Peter Medzihradský

JK Dubnica n. V.

18

Jaskyňa Cigánka – Vestenická medvedia jaskyňa

 

Peter Strečanský

OS Handlová

19

Speleofotografia – Prešov 2002

Némethy

OS Prešov

20

Jaskyňa verných – objav v Javorovej doline

 

P. Čarný

 

SK Bratislava

21

Medzibrodie – Jánska dolina

P. Vaněk

SK Nicolaus

       

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár