Speleoškola 2013

, Speleoškola 2013, Slovenská speleologická spoločnosť

, Speleoškola 2013, Slovenská speleologická spoločnosťPo úspešnom minuloročnom kurze Speleoškoly pre verejnosť sa jaskyniarske kluby z Bratislavy (Speleo Bratislava) a Trnavy (Speleoklub Trnava) rozhodli pokračovať v tejto tradícii a uskutočniť ďalší ročník tejto akcie. Partnerom školy je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku.

Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne chce doplniť rady jaskyniarov na Slovensku.

Náplňou štvordňového kurzu budú prednášky a terénne exkurzie. V prednáškach sa frekventanti okrem iného oboznámia so vznikom krasu a jaskýň, s bezpečnosťou pri jaskyniarskej činnosti, s fungovaním speleológie na Slovensku a vo svete a tiež s ochranou jaskýň. Praktická časť bude pozostávať zo základných techník pohybu v jaskyni, predstavenie jednolanovej techniky ako aj základov mapovania a fotografovania v podzemí. Toto všetko sa bude vykonávať pod vedením skúsených lektorov, jaskyniarov a aj odborníkov z jednotlivý vedných disciplín.

Tak ako v minulom roku, Speleoškola sa uskutoční v Prepadlom údolí nad obcou Borinka (Malé Karpaty). Toto územie dýcha históriu z čias prvých prieskumov, ktoré tu v 50-tych rokoch minulého storočia vykonávali Ján Majko (objaviteľ Domice), či profesor Karol Silnický so svojimi spolupracovníkmi. Frekventanti kurzu v rámci praktickej časti tak budú môcť navštíviť aj lokality, ktoré sú späté s ich prieskumnou činnosťou. Pôjde o jaskyňu Veľké Prepadlé, ktorá je najväčšou jaskyňou Borinského krasu a dosahuje dĺžku 1755 m, jaskyňu Stará Garda hlbokú 96 m, či jaskyňu Sedmička s peknou krasovou výzdobou.

Ubytovanie a strava bude zabezpečené v chate Cementár (www.cementarka.sk), odkiaľ je blízko do navštevovaných jaskýň, keďže sa nachádza v centre územia. Tohtoročná jaskyniarska škola bude prebiehať v dňoch 13. – 16 .6. 2013 (štvrtok – nedeľa).

Program sa začína registráciou vo štvrtok ráno (8:00) , kedy účastníci dostanú podrobný program a inštrukcie. Odborný program bude rozdelený do 4 dní:

• 1. deň (štvrtok), prednášky /bezpečnosť pri speleologickej činnosti, základy pohybu v jaskyni, výstroj jaskyniara/, návšteva nenáročnej jaskyne

• 2. deň (piatok), jednolanová technika, nácvik v otvorenom teréne, neskôr presun do jaskyne s jednoduchou vertikálou, popoludní prednášky

• 3. deň (sobota), exkurzia do náročnej jaskyne, ukážky prieskumných prác, po zregenerovaní prednášky, večer premietanie filmov s jaskyniarskou tematikou

• 4. deň (nedeľa),základy mapovania a fotografovania v jaskyniach, ukážka v nenáročnej jaskyni, poobede vyhodnotenie kurzu a odchod účastníkov.

Témy prednášok:

• 1. Bezpečnosť pri speleologickej činnosti

• 2. Výstroj a výzbroj v jaskyni

• 3. Postupy pri speleologickom prieskume

• 4. Teória jednolanovej techniky (výstup a zostup po lane, uzly, kotvenia)

• 5. Geologické a hydrologické podmienky pre kras a jaskyne – mechanizmus vytvárania jaskýň a sintrovej výzdoby

• 6. Speleológia na Slovensku a vo svete

• 7. Teória fotografovania v jaskyni

• 8. Základy mapovania

• 9. Fauna jaskýň

• 10. Ochrana podzemných krasových javov

• 11. Kvarcitové jaskyne vo Venezuele

Súčasťou kurzu budú exkurzie do jaskýň Sedmička, Stará garda, Majkova a Veľké Prepadlé. Účastníkom bude zapožičaná výstroj – prilba s čelovkou, jaskyniarska kombinéza, opasok. Požadujú sa vlastné gumené čižmy a pracovné rukavice.

Cena kompletného štvordňového kurzu vrátane stravy, ubytovania a zapožičania výstroje je 137,-EUR. Kvôli ubytovaniu a dostatočnej príprave každého frekventanta je kurz obmedzený na 18 osôb.

Takže, ak máte záujem o spoznávanie čara neprístupných jaskýň, zdokonaliť sa v technikách pohybu v jaskyniach, na lane, mapovaní, či iných jaskyniarskych disciplínach – kurz je určený práve pre Vás! Zároveň kurz môže byť pekným zážitkom, strávenými s príjemnými ľuďmi v srdci malokarpatskej prírody.

Po štvordňovom úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vystavený certifikát, ktorý Vám bude umožňovať prihlásiť sa ako člen – čakateľ do jaskyniarskych skupín pracujúcich na Slovensku.

Viac o jaskyniarskej škole a prípadnej registrácii sa dozviete na stránke www.speleoskola.sk . Záväzné prihlášky prijímame do 3. 6. 2013, prípadne do naplnenia max počtu frekventantov.

Za tím Speleoškoly – Alexander Lačný a Peter Magdolen

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár