fauna

IMG 1937

Jaskyniari zo Speleo Bratislava a Speleoklubu Trnava už po piaty krát zrealizujú jaskyniarsku školu pre verejnosť. Partnerom školy je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku. Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne chce doplniť rady jaskyniarov na Slovensku. Zaujímavým bonusom pre čakateľov z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti je preplatenie polovice z nákladov na kurz. Čakateľ musí byť organizovaný v jednej z jaskyniarskych skupín v rámci SSS. Túto skutočnosť musí uviesť do registračného formulára na stránke www.speleoskola.sk Ako vysielajúcu organizáciu uvedie jaskyniarsku skupinu v ktorej je čakateľom. Po overení tejto skutočnosti uhradí čakateľ iba polovicu nákladov na kurz.Čítaj ďalej …

speleoskolatt-b

Po úspešných troch ročníkoch Speleoškoly pre verejnosť sa jaskyniarske kluby z Bratislavy (Speleo Bratislava) a Trnavy (Speleoklub Trnava) rozhodli pokračovať v tejto tradícii a uskutočniť ďalší ročník tejto akcie. Partnerom školy je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku. Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne chce doplniť rady jaskyniarov na Slovensku. Náplňou štvordňového kurzu budú prednášky a terénne exkurzie. V prednáškach sa frekventanti okrem iného oboznámia so vznikom krasu a jaskýň, s bezpečnosťou pri jaskyniarskej činnosti, s fungovaním speleológie na Slovensku a vo svete a tiež s ochranou jaskýň. Praktická časť bude pozostávať zo základných techník pohybu v jaskyni, predstavenie jednolanovej techniky ako aj základov mapovania a fotografovania v podzemí.Čítaj ďalej …

Ústredná evidencia a dokumentácia jaskýň patrí k hlavným úlohám Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. Všetky písomné a grafické dokumenty sú uložené v archíve podzemných krasových javov. Informácie o jaskyniach v elektronickej forme sú uložené v Národnej databáze jaskýň (NDJ), ktorá poskytuje základné identifikačné a odborné údaje o jaskyniach, ich stave zachovania, ochrany a potencionálneho ohrozenia a archivuje dokumenty s tým súvisiace. Pri získavaní údajov do databázy spolupracuje s jaskyniarskymi organizáciami: Slovenskou speleologickou spoločnosťou (SSS), jej členovia objavujú jaskyne, vykonávajú prieskum, ochranu a dokumentáciu, so Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) a jej zložkami Správou slovenských jaskýň (SSJ) – zabezpečuje ochranu,Čítaj ďalej …

Relácia pre deti a mládež Lovci výletov na rádiu Devín prináša terénnu reportáž z Devínskej Kobyly, v ktorej vám skúsený geológ a speleológ Lukáš Vlček rozpovie, ako sa stať jaskyniarom a čo všetko možno v podzemí zažiť 🙂 http://www.rtvs.sk/rss/audio?showId=1158 Tektonika okolia Liptovského Jána, rozbor sedimentov z Liskovskej jaskyne, súvis rozmiestnenia malokarpatských závrtov s geologickým podložím, paleontologické nálezy z Prepoštskej jaskyne ale aj ďalšie zaujímavé témy nádjete v článkoch najnovšieho čísla časopisu AGEOS k stiahnutiu vo formáte pdf. http://geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/articles/download_en.php?yr=2014&volume=6&issue=2 Chystáte sa na Sardíniu a máte záľubu v montanistike, archeológii či historickom podzemí? V tom prípade vás táto stránka určite poteší! http://www.minesofsardinia.com/IndexMiniereIng.php Výstava fotografií so speleologickou tematikouČítaj ďalej …