Skončil sa Speleomíting Slovenskej speleologickej spoločnosti + foto

, Skončil sa Speleomíting  Slovenskej speleologickej spoločnosti + foto, Slovenská speleologická spoločnosť

, Skončil sa Speleomíting  Slovenskej speleologickej spoločnosti + foto, Slovenská speleologická spoločnosť13. apríla 2013 sa uskutočnilo už po 22krát vo Svite celoslovenské stretnutie jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti – Speleomíting.

 

     Po otvorení podujatia sme privítali predsedu Českej speleologickej spoločnosti Z. Motyčku a riaditeľa Správy slovenských jaskýň RNDr. J. Zuskina.Potom nasledovalo ocenenie najúspešnejších klubov a jednotlivých jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti za významné aktivity na Slovensku a v zahraničí v roku 2012.

 

 

       Program bol veľmi zaujímavý a bohatý. Prihlásených bolo pôvodne 20 príspevkov. Vyše polovica z nich bola 20minútových, a tak spočiatku to vyzeralo, že program bude poriadne dlhý. Napokon sa však dvaja prednášajúci ospravedlnili a  zostalo 18 príspevkov, čo je takmer zvyčajný počet. Súčasťou akcie ako vždy bola výstava fotografickej a mapovej dokumentácie. Oproti  predchádzajúcemu roku sa na panelovú výstavu prihlásilo až 11 zaujímavých prezentácií fotografických aj mapových.

 

     Na kinoplátne jaskyniari predstavili svoju speleologickú prácu, objavy u nás i v zahraničí. Z krasových oblasSlovenska boli predstavené príspevky z Malých Karpát, Malej Fatry, Nízkych a Vysokých Tatier, zo Slovenského raja a Čiernej Hory. Zo zahraničia nás zaujali príspevky z výprav zo Sardínie, Macedónska i z Kene. V  tomto roku mali príspevky dobrú úroveň a diváci ich ocenili veľkým potleskom.

 

       Okrem zaujímavých amatérskych filmov jaskyniarov sa predstavil aj známy cestovateľ a filmár Paľo Barabáš so svojimi dvoma novými filmami, ktoré mali veľký úspech. Jeho filmy sú podľa jeho slov sondou do duše jaskyniara, ktorý cez uzučký vchod objavuje s priateľmi jaskyňu nekonečných rozmerov a neraz pritom bojuje aj s prekážkami v našej legislatíve.

 

Tohtoročný Speleomíting bol veľmi úspešný. V  Dome kultúry vo Svite sazišlo viac ako 200 jaskyniarov a ich priaznivcov. Veríme, že aj budúci rok prinesie zaujímavé témy a nové objavy.

 

Naše poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorí prispeli vecnými darmi pre ocenených jaskyniarov.      

    

 

 

Slovenská speleologická spoločnosť udelila ocenenia za rok 2012

 

za objavy a úspechy na Slovensku:

– Speleo Bratislava za úspešný postup v jaskyniach Stará garda a Majkova v Borinskom krase

zavŕšený prepojením oboch jaskýň.

– JK Strážovské vrchy za úspešný postup v jaskyni Četníkova svadba na Strážove a jej

prepojenie so Strážovskou priepasťou.


– JK Demänovská Dolina, SK Červené vrchy, SK Nicolaus za prepojenie Demänovskej medvedej

   jaskyne s Jaskyňou slobody.

za objavy a úspech  v zahraničí:

– Karolovi Kýškovi, Danielovi Hutňanovi a ďalším členom SSS za úspešné speleopotápačské

postupy v jaskyniach na Sardínii, v Macedónsku a Mexiku.

– Zdenkovi Hochmuthovi a ďalším členom SSS za objavy a dokumentáciu jaskýň na Yucatáne

   v Mexiku.

 

Iné ocenenia

Čestné uznanie SSS

Martinovi Budajovi za príspevok: „K dejinám prieskumu Ďumbierskeho vysokohorského krasu“ v časopise Slovenský kras.

 

Pochvalné uznanie SSS

Jadwige Trojan a Speleoklubu Tatrzańskemu Zakopane za vynikajúce zorganizovanie

53. jaskyniarskeho týždňa SSS v Zakopanom.

Na záver Speleomítingu vyhodnotili diváci na hlasovacích lístkoch najzaujímavejšie príspevky z domácich a zahraničných lokalít, ktoré boli odmenené.

Divácka cena:

 

  • príspevok z domácich lokalít:

prednášajúci: Juraj Szunyog, SC Chočské vrchy: Pokračovanie Prosieckej jaskyne

  • príspevok zo zahraničných ciest:

prednášajúci: Štefan Labuda, SK Cassovia: Macensko

  • kategória speleologická fotografia :

   autor: Eduard Piovarči, JS Aragonit: Z činnosti JS Aragonit a OS Veľká Fatra

  • kategória speleologická dokumentácia a zobrazenie jaskýň na mapách:

   autor: Pavel Herich, JK Demänovská Dolina: Jaskyne Demänovskej doliny

 

{phocagallery view=category|categoryid=31|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displayname=1|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár