jt

bystrianska jaskyna 001 web

V tomto roku uplynie 100 rokov od objavenia Bystrianskej jaskyne a breznianski jaskyniari na počesť tejto udalosti v dňoch 30. augusta až 3. septembra zorganizujú v jej okolí spomienkový jaskyniarsky týždeň. (JT v okoli Prešova nebude) Peter Holúbek  viac info v dohľadnej dobe …Čítaj ďalej …

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konanéhodňa 4. 3. 2022 v Liptovskom MikulášiPrítomní:Predseda: P. HolúbekČestný predseda: ospr.Členovia výboru: B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj, P. Herich, K. Kýška Členovia kontrolnej komisie: G. Majerníčková, I. Demovič, G. LešinskýOstatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka,Ospravedlnení : P. Magdolen, J. TulisP. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:P R O G R A M : Centrálne podujatiaValné zhromaždenie, Speleomítng´2022, Jaskyniarsky týždeň´2022, rokov Stratenskej jaskyne Finančná situácia spoločnostistav financií kČítaj ďalej …