planina (Page 2)

Účastníkov privítala riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva D. Šubová na pôde zrekonštruovaného múzea. Zasadnutie ďalej viedol predseda SSS P. Holúbek, prečítal návrh programu schôdze: Návrh na program Predsedníctva SSS dňa 28. 4. 2017 v Liptovskom Mikuláši, začiatok o 13.00 1. privítanie účastníkov, schválenie programu 2. voľba zapisovateľa a návrhovej komisie 3. udelenie vyznamenaní (D. Kravčuk, P. Zámečník) 4. správa o činnosti SSS a výboru 5. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2017 6. správa kontrolnej komisie 7. kontrola uznesenia z 18. Valného zhromaždenia, (poistenie, zvýšenie členského, návrh výboru zvýšiť o 1,- Euro) 8. návrh a rozprava na prijatie nových skupín Adonis Ten, Moldava nad Bodvou a Dobrovoľná jaskyniarska záchrannáČítaj ďalej …

Pohľady do tyrkysovo sfarbených vodných hladín nachádzajúcich sa v plazivke v miestach len pár metrov za vstupom do zatopeného sifónu dlhé roky vyvolávali túžbu potápačov zanoriť sa do tohto vodného sveta pod južnou časťou Silickej planiny. Táto vyvieračka zanechala v členoch Oblastnej skupiny Jána Majku, (ďalej iba OSJM) svoje stopy už v dobách sondovacích prác len pár metrov nad jej hladinou, presnejšie v Kečovskej starej vyvieračke niekedy na prelome 20. a 21. storočia. OSJM prvý skutočný prieskum úvodných častí sifónu urobila až 26.3.2014 kedy sa potápal Ľubo Kurian za podpory Mira Vávru a Zbyňa Valentu. Po jeho zanorení do prvých častí sifónu ho videl zČítaj ďalej …