spravodaj sss (Page 3)

sss

centrálne podujatia, Valné zhromaždenie, speleomítng, jaskyniarsky týždeň, 50. rokov Stratenskej jaskyne finančná situácia, kontrola pokladne k 31. 12. 2021, plán príjmov a výdavkov na rok 2022, správa o činnosti SSS za rok 2021 edičná činnosť, Spravodaj SSS (analýza obsahu, zostavenie a radenie čísiel 1/2022 a 2/2022) rôzne (správa o činnosti za rok 2021 pre ŠOP SR, poistenie, UIS kongres vo Francúzsku a iné)Čítaj ďalej …

Vďaka práci Jána Kasáka a ústretovej spolupráce Zdenka Hochmutha pri spracovaní archívnych dát pribudli do knižnice SSS digitalizované čísla 2000-2003.Čítaj ďalej …