Zasadnutie výboru SSS a kontrolnej komisie 9. 12. 2022

bSSS2

Vážení kolegovia, členovia výboru a kontrolnej komisie,

pozývam Vás na zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční dňa 9. 12. 2022 o 13:00 hod.

na sekretariáte SSS s navrhovaným nasledovným programom:

1. Celoslovenské podujatia v roku 2023, predsedníctvo, Speleomíting, jaskyniarsky týždeň

2. Finančná situácia
3. Spravodaj SSS a ostatná publikačná činnosť
4. Rôzne

S pozdravom
Peter Holúbek