Zápis z on-line rokovania redakčnej rady Spravodaja SSS 28. 9. 2022

compare fibre fRGoTJFQAHM unsplash

  1. Dotazník týkajúci sa vydávania Spravodaja SSS sa dopracuje, pripraví sa podklad na rozhodovanie, termín do konania všetkých schôdzí – urobiť na výbore.
  2. Pridávať aktuality do Spravodaja – nájde sa niekto?
  3. Verejná výzva na redaktora vzhľadom na odstúpenie L. Vlčeka z postu predsedu redakčnej rady – do zasadnutia výboru sa pokúsiť nájsť iného a ak nikoho nenájdeme, RR odporúča výboru urobiť verejnú výzvu.
  4. Jazyková korektúra aj výchova autorov – treba sa snažiť  udržať kvalitu aj s novým redaktorom.
  5. Výbor aj RR bude sledovať webstránku SSS a podľa potreby nepresnosti pripomienkovať priamo adminovi.
  6. Spolupráca redaktora a členov redakčnej rady – posilniť spoluprácu a rozdeliť  úlohy medzi viacerých.
  7. Z rokovacieho poriadku: „5. V prípade, ak je medzi dvoma valnými zhromaždeniami potrebné doplniť chýbajúceho člena výboru alebo kontrolnej komisie, predsedníctvo poverí výbor, aby kooptoval do výboru alebo kontrolnej komisie ďalšieho člena podľa poradia získaných hlasov vo voľbách“. Lukáš Vlček sa vzdal funkcie člena výboru, nahradí ho ďalší uchádzač v poradí – Martin Budaj.
  8. Netreba ďalších nových členov RR.
  9. Autorov článkov v ročenke Jaskyne a hory osloviť, aby ich zároveň dávali aj do Spravodaja.
  10. Vybrané príspevky z angl. Bulletinu publikovať v slovenčine aj v Spravodaji.

Zapísal P. Herich 28. 9. 2022