2 % z dane za rok 2018

2percenta2018

Vážení kolegovia,

vedúci skupín a klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti,

v r. 2018 bola naša organizácia opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu v roku 2019 (zaplatená daň z príjmu za r. 2018). Tie skupiny a kluby SSS, ktoré nie sú registrované samostatne a 2 % z dane im darcovia (daňovníci) poukážu prostredníctvom SSS, môžu predložiť kópie vyplnených a odovzdaných tlačív od jednotlivých darcov za zdaňovacie obdobie 2018 na sekretariát SSS.

            V prílohe sú tlačivá na 2 (3) % z dane za rok 2018 platné pre rok 2019. 

            S pozdravom 

            M. Strmenská, sekretariát SSS

Jeden komentár

Comments are closed.