Návrh programu výboru SSS – 13. 03. 2020

Návrh program výboru SSS, ktorý sa uskutoční dňa 13. marca o 13.00 na
sekretariáte SSS na Hodžovej ulici 11 v Liptovskom Mikuláši

1. Zostavenie spravodajov SSS 1 a 2/2020, pozvaní aj členovia redakčnej rady
2. Centrálne podujatia, Predsedníctvo, Speleomíting,
3. 150 rokov objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne, 100 výročie narodenia
A. Droppu a 80. výročie narodenia P. Hipmana
4. Finančná situácia
5. Speleofotografia
6. List Z. Hochmutha s pripomienkami práce sekretariátu, posielanie spravodajov, GDPR
7. Hačova jaskyňa, sťažnosť OS Plavecké Podhradie, pozvaní M. Zverka a
Z. Valenta
9. Rôzne

Peter Holúbek

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár