Speleomíting 2000

 

IX. Speleomíting sa konal dňa 8. apríla 2000 v Dome kultúry vo Svite. Šum, vrava, smiech, radostné zvítanie sa  s priateľmi. Hala, kde bola panelová dokumentácia, kinosála, všetko sa tu hmýrilo jaskyniarmi. Apríl sa už stal mesiacom stretnutia našich jaskyniarov v podtatranskom mestečku Svit. Aj tohoto roku do Domu kultúry zavítalo cez 150 speleológov a obdivovateľov jaskyniarstva.

        Po úvodnej znelke Speleomítingu a temperamentnej speleocountry  rodiny Kortmanovcov akciu zahájili predseda SSS RNDr. Z. Hochmuth, CSc a primátor mesta Svit Ing. M. Fecko. Privítali sme predsedu ČSS Ing. M. Piškulu, riaditeľa SMOPaJ Ing. M. Lalkoviča, CSc. a zástupcu SSJ RNDr. P. Bellu.

         Odznelo 19 zaujímavých prednášok. Porota a prítomní jaskyniari vyhodnotili najlepšie príspevky, najlepšiu panelovú dokumentáciu a umelecké stvárnenie jaskyniarstva. Dobrou myšlienkou bolo pozvanie speleocountry  rodiny Kortmanovcov na pódium. Skvele osviežili program a dodali dobrej nálady. Veď obsedieť v sále od 9,30 hod. do 19, 00 hod. aj keď sú prednášky zaujímavé je náročné i pre usadlých televíznych maniakov a nie to ešte pre nepokojných jaskyniarov, ktorí nie sú na posedávanie stvorení. Veľkoplošné video a veľké kinoplátno splnilo požiadavky na dobrú technickú vybavenosť akcie, čo však znamenalo vyššie finančné náklady. Nie je už dnes jednoduché nájsť sponzorov, ani vo veľkých podnikoch. Všetko sa však zvládlo, dúfam i k Vašej spokojnosti. Mala som dobrý pocit a tešilo ma, že väčšina jaskyniarov vydržala až do konca, čo bolo známkou toho, že akcia bola úspešná. Vždy zaujímavou je aj výstava v hale, kde sa prezentujete mapovou, či fotografickou dokumentáciou. Je to veľmi dobrá ukážka našej činnosti, naších úspechov. Nemenej zaujímavá je aj výstava speleoumenia a potešujúce bolo, že k F. Miháľovi sa pridal aj známy speleokarikaturista E. Piovarči. Budeme radi ak sa predstavia aj iní umelci.

        Vždy je čo vylepšovať, ale máme bezpochyby stúpajúcu úroveň. Veď spomeňte si na skromné začiatky prvých ročníkov v hotely Mladosť. Pre budúcnosť by som rada prijala posilu mladej konferencierky, nielen na spestrenie, ale aj preto, že na jedného je to priveľa. Myslím, že Linda Hipmanová svoju skúšku zvládla dobre a rada ju na pódiu  po svojom boku privítam i o rok. Jedným z problémov, ktorý ešte stále mám, je presvedčiť Vás všetkých, aby ste zavčasu posielali návratky a nahlásili prednášky. Nielen že je to finančne náročné, ale určite je rozdiel ak je program do zahájenia Speleomítingu pripravený, ako keď ho narýchlo musím písať priamo v kinosále. Preto Vám budem vďačná, ak mi v tom pomôžete a dodržíte stanovený termín.

        Nuž, objavujte, filmujte, fotografujte, dokumentujte, maľujte, veď od Vás závisí akú úroveň bude mať Speleomíting. Pozývam i ostatných jaskyniarov, ktorí tu ešte neboli, aby sa i oni prezentovali svojimi výsledkami, alebo aspoň na akciu prišli, stretnúť sa s priateľmi jednej krvnej skupiny. A tak o rok znovu vo Svite. Všetkých srdečne pozývame.            

 

Ocenenie prednášajúcich za:

–       najlepší príspevok z domácich lokalít:  Jaskyňa chladných očí  – Ing. J. Szunyog – SK Chočské vrchy

–       najlepší príspevok zo zahraničných ciest:  Tajomstvo Amatérskej jaskyne – S. Chmela – JS A. Vallu

–       najlepšia panelová dokumentácia:  Jaskyňa Podbanište – L. Iždinský,  RNDr. Ľ.Gaál  JK SMOPaJ

–       umelecké stvárnenie jaskyniarstva: pastely F. Miháľa – SK Slovenský raj

 

Divácka cena za najlepšie prednesenú prednášku:

 

  • Jaskyňa chladných očí – Ing. J. Szunyog – SK Chočské vrchy
  • Spracovanie archívu na počítači – RNDr. J. Stankovič – Speleo Rožňava

 

(Oľga Miháľová – Spravodaj č. 2/2000) 

 

PROGRAM 2000

 

 

PREDNÁŠKY

prednášajúci

OS/SK

 

1

Slovenský kras

G. Stibranyi

OS J. Májku, SSJ

 

2

Výskumy v Moldavskej jaskyni
v r. 1999

RNDr. Z. Hochmuth, CSc.            

komisia pre speleopotápanie

východ

 

 

3

Farbiace skúšky na Pustom Poli

a v Kešeľovej diere

Ing. J. Tulis

SK Slov. raj

 

4

Prieskum krasu južne od Vernára

F. Miháľ,  O. Miháľová

Sk Slov. raj

 

5

Gouffre Berger   1999

G. Stibranyi

OS J. Májku

 

6

Činnosť speleoklubu Nicolaus

v r. 1999

P. Vanek, Ing. P. Holúbek

SK Nicolaus

 

7

Výsledky geomorfolog. výskumu

v Demänovskom jaskyn. systéme

v 90-tich rokoch

 

RNDr. P. Bella

SSJ

 

8

Jaskyňa chladných očí

Ing J. Szunyog

SK Chočské vrchy

 

9

Spracovanie archívu skupiny na počítači

RNDr. J. Stankovič

Speleo Rožňava

 

10

Najhlbšia vertikála sveta – Vrtiglavica – 643 m

Z. Motyčka

ČSS

 

11

Tajomstvo Amatérskej jaskyne

S. Chmela

JS A. Vallu

 

12

Ponická jaskyňa

Ing. Š. Mlynárik

SK B. Bystrica

 

13

Nové objavy na dne Macochy
( – 180 m )

Ing. M. Piškula

ČSS

 

14

Mexiko   1999

Z. Motyčka

ČSS

 

15

Duch objavovania     ( USA )

G. Stibranyi

OS J. Májku

 

16

Staré banské diela v Svišťovej doline
vo Vysokých Tatrách
pri Tatranském Javorine

RNDr. S. Pavlarčík

JS Sp. Belá

 

17

Jaskyňa v Prednej Kohútovej

v Levočských vrchoch

RNDr. S. Pavlarčík

JS Sp. Belá

 

18

Etna a Stromboli

RNDr. Z. Hochmuth, CSc.            

komisia pre speleopotápanie

východ

 

19

Informácia o Speleofotografii

Ing. Lalkovič

riaditeľ SMOPaJ