Speleomíting 2004

Konal sa dňa 24. apríla 2004 v Dome kultúry vo Svite.  Apríl je už pre nás jaskyniarov ako vždy v znamení Speleomítingu a nebolo tomu inak ani tento rok. Trochu sa síce posunul kvôli voľbám a Veľkonočným sviatkom, alev podstate to nevadilo. Veď účasť bola naozaj slušná, aj napriek zvýšeným cenám. Predaných vstupeniek bolo 199 ks, ale prítomných bolo  okolo 250 ľudí.

V Dome kultúry vo Svite to hučalo ako v úli. Panely pred kinosálou sa rýchlo zaplnili zaujímavými fotografiami, mapovou dokumentáciou a speleoumením. Predávala sa speleologická literatúra, prebiehala burza jaskyniarskeho materiálu, firma Žilmont zo Žiliny  ponúkala na predaj svoje výrobky. Atmosféra ako má byť.
      Prednieslo sa 17 prednášok. Aj keď v minulosti ich bolo viac ( až 22 ), zdá sa, že to bol taký priateľný počet, keď ešte obecenstvo bolo schopné ich vnímať. Možno povedať, že aj kvalita pomaly stúpa. Časy diapozitívov sú už pravdepodobne za nami a ostávajú ako sentimentálna spomienka. Je tu doba počítačov. Všetky prednášky išli cez počítač ( CD a DVD ) a veľkoplošné video, čo znamenalo ich plynulejší chod. Snáď len toľko pre budúcnosť, že tí, tí ktorí budú mať svoju prezentáciu v špeciálnom programe, aby si doniesli vlastný počítač s príslušným programom. Samozrejme snažím sa zabezpečiť všetko, ale istejšie a jednoduchšie je ak si to prinesie prednášajúci. Taktiež by som ešte požiadala prednášajúcich, aby svoju prezentáciu ( CD, DVD) odovzdali ešte pred zahájením Speleomítingu technikovi premietania. Ten si ich podľa programu zoradí a prednášky už môžu ísť plynulo, bez toho, aby sa museli filmy rýchle zháňať pred prednáškou. S menšími problémami to už tak i teraz išlo. Prednášky boli zaujímavé a pestré. Všetci prednášajúci sa chceli pochváliť so svojimi jaskyniarskymi úspechmi.
       Film o histórii a  prepojení jaskýň Starý hrad a Večnej roboty na Krakovej holi, bol spracovaný veľmi pekne a zaujímavo. Právom si zaslúžil ocenenie divákov.
 So zvedavosťou sme očakávali prednášku o novom objave na Muránskej planine, o jaskyni Stratený potok. Igor Pap porozprával o tom ako jaskyňu objavili i o ich trampotách. Premietli veľmi pekné zábery z jaskyne.  Zaujímavá bola prednáška archeológa Mgr. Mariana Sojáka, PhD. o záchrannom archeologickom výskume v jaskyniach na Spiši.
      Zo zahraničných expedícii zaujali objavy v Kosove, v jaskyni Velika Klisura, kde naši jaskyniari úspešne pracujú už pár rokov.  Známe sú i objavy slovenských jaskyniarov vo Velebite, v Chorvátsku. K šiestim priepastiam, ktoré naši jaskyniari objavili a skúmali pribudla ďalšia, priepasť Siréna.
     Veľmi zaujímavý bol film Zdeňka Motyčku z českej speleologickej spoločnosti o expedícii do Mexika. V Yucatane český speleopotápači a jeden slovenský speleopotápač objavili systém krásnych, zatopených jaskýň. Taktiež zaujal dobre spracovaný film Mareka Audyho z ČSS o minuloročnej expedícii vo Venezuele – Roraima 2003.
      Pekný filmový dokument premietla aj breznianská skupina: „ Jaskyne pri Vajskovskom potoku“. Vybrala som len niektoré prednášky. Všetci sa snažili ukázať to čo dosiahli, čo je u nich najzaujímavejšie, pochváliť so svojimi jaskyniarskymi úspechmi.
      Nový pokus hodnotenia prednášok divákmi dopadol dobre, aj keď pravda revízna komisia mala čo robiť, kým všetky hlasy spočítala. Možno bude potrebné určité hodnotenia programu trochu zmeniť. Vrátilo sa 103 hlasovacích lístkov.

Ocenenie prednášajúcich za:
•    Najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít a najlepšie prednesená prednáška:
          „Systém Hipmanových jaskýň“ – Elena Hipmanová,  Speleo Detva
•    Najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest:    „Nové objavy na Yucatane“ – Z. Motyčka
•    Najlepšia panelová dokumentácia:   „Stratený potok“ – Igor Pap
•    Umelecké stvárnenie jaskýň a jaskyniarstva:  František Miháľ

     Sponzori:  Chemosvit a.s. nám na túto akciu poskytol 5 000 Sk. Ceny pre vyhodnotené prednášky poskytli: SSS – 2 ks obrazy a 2 ks knihy, Žilmont Žilina – lano, f. Meander – batoh a 3 kombinézy pre objaviteľov jaskyne Stratený potok, Speleo Detva – čelovku, Šport Rysy – 3 ks tašky na notbuk, Z. Motyčka – knihu, F. Miháľ – obraz.
Vďaka sponzorstva, ale aj vložného sme bez problémov mohli vyplatiť všetky výdavky za Speleomíting a nemuseli sme tým zaťažiť náš skromný rozpočet. Touto cestou im ďakujeme.
     Ešte k ankete „Čo sa Vám na Speleomítingu páčilo a čo nie“. Odpovedalo 24 účastníkov, z  toho bolo 10 kritických odpovedí a 14 spokojných. Pomoc ponúkli traja. Ďakujem im za to. Kladne sa hodnotila stúpajúca úroveň, plynulosť prezentácií, atmosféra, organizácia, dobré ozvučenie. Kritika sa týkala aj samotných jaskyniarov. Citujem:„veľa jaskyniarov volilo radšej bar; kinosála bola ako holubník; nedisciplinovanosť; rýpači“. Ďalej boli pripomienky na sprísnenie organizácie príspevkov, iní chceli znížiť intenzitu zvuku. Najostrejšia bola jedná kritika na mňa: „ za mentorovanie a jednanie ako s malými deťmi, atď.“ Prekvapilo ma to a zamyslela som sa nad tým. Ospravedlňujem sa, ak to tak vyznelo. To som skutočne nechcela. Naozaj je to Vaša slobodná vôľa, aby si každý pozrel tú prednášku, ktorá ho zaujíma. Nikoho nechcem a nebudem nútiť. Je však naozaj nevhodné a voči prednášajúcemu snáď aj neslušné ak si každý vchádza do kinosály ako sa mu zapáči a vyrušuje sústavným otváraním a zatváraním dverí. Lepšie by to bolo asi tak ako v kine, na Horskom filme, či kedysi na Speleofóre, že pred začatím každej prednášky by zaznel zvukový signál, dvere by sa uzamkli a otvorili až po prednáške. Pokúsim sa to vyriešiť. Snažím sa Speleomíting robiť dobre, stále ho zdokonaľovať, ale som tiež len amatér v tejto oblasti, takže robím aj chyby.
      Na záver chcem sa ešte poďakovať všetkým, ktorí pomáhali, či už na javisku, pri technike, pri stavaní či likvidácii panelov, predaji vstupeniek, atď. Všetci ste tým prispeli, aby všetko klapalo a boli sme spokojní. Nuž, o rok znovu vo Svite.

 

Oľga Miháľová

PROGRAM 2004:
    PREDNÁŠKY    prednášajúci    OS/SK, pracovisko
1    Starý hrad – 1988  -1.časť    Elena Hipmanová    Speleo Detva
2    Jaskyňa Pustá 1999 – 2004    Ján Dzúr    JK Demänovská dolina
3    Systém Hipmanových jaskýň    Elena Hipmanová    Speleo Detva
4    Jaskyniarstvo a archeologický výskum Ivan Cheben  Archeologický ústav SAV Nitra
5    Nové objavy v Stratenskej jaskyni a jej perspektívy    František Miháľ    SK Slovenský raj
6    Velebit 2004 zima – objav priepasti Siréna    Braňo Šmída, Marek Audy, Marcel Griflík – SK UK, ČSS
7    Perspektíva archeolog. výskumu niektorých jaskýň na Spiši   Marián Soják   SK Slovenský raj, AÚ SAV Nitra pracovisko Spišská Nová Ves
8    Jaskyňa Stratený potok    Igor Pap    SK Červené vrchy
9    Jaskyne pri  Vajskovskom potoku    Ľubo Múka    OS Brezno
10    Malá jaskyňa, speleolog. prekvapenie v masíve Úplazu, v Javorovej doline    Igor Michlík, Stano Pavlarčík JS Spišská Belá
11    Nové objavy na Yucatane    Zdeněk Motyčka    ČSS
12    Nález fosílnej fauny megalodontov v j. Dielik na Muránskej planine  Ján Pavlík & Lukáš Vlček  SK Tisovec
13    Jaskyne a jaskyniari v okolí Handlovej    Peter Strečanský    OS Handlová
14    Kosovo 2002    Marián Majerčák, Jalovecký    SK UK Bratislava
15    Expedícia  Kosovo 2003   Juraj Szunyog    SK Chočské vrchy
16    Raz vidieť je viac ako stokrát počuť   Ondrej Bolaček    Speleo Rožňava
17    Roraima 2003    Marek Audy    ČSS

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár