Speleomíting 2005

Konal sa dňa 9. apríla 2005 v Dome kultúry vo Svite. Tak ako každý rok i teraz patril apríl speleológom Slovenska. V sobotu  9. apríla sa zišli jaskyniari v Dome kultúry vo Svite. Od rána tu bolo rušno. Niektorí si pripravovali fotografickú aj mapovú dokumentáciu na panely vo vestibule, iní sa zvítavali so svojimi kamarátmi z rôznych kútov Slovenska. Je to nielen dôležité a zaujímavé podujatie, ale aj príjemné spoločenské stretnutie s priateľmi. V kinosále sa zišlo vyše 250 jaskyniarov a priaznivcov speleológie.

Tento rok sa program Speleomítingu trochu líšil od minulých. Po úvodom zahájení bolo ocenenie jaskyniarov:

  • za najväčší objav slovenských jaskyniarov na Slovensku za rok 2004:

      Branislav Šmída, Igor Pap a Erik Kapucian za objav nového jaskynného systému – jaskyne

      Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách.

  • za najväčší objav členov SSS v zahraničí za rok 2004:

      speleopotápači Daniel Hutňan a Michal Megela za veľký podiel na  významných objavoch

      zatopených jaskýň  Yucatanu v Mexiku.

       Nasledovala prezentácia aktuálnych výsledkov prieskumu a výskumu jaskýň, krasu u nás i vo svete. Odznelo 21 veľmi zaujímavých prednášok o nových objavoch na Slovensku aj v zahraničí, z činnosti jaskyniarov, odborné prednášky z  oblasti speleoarcheológie, geológie a jaskyniarskej techniky.

       Zo zahraničných aktivít bola veľmi zaujímavá prezentácia o expedíciách na stolové hory vo Venezuele – Chimanta. Poslednej expedície tesne pred mítingom sa zúčastnil aj známy filmár Pavol Barabáš. Premietol sa jeho premiérový predfilm o tejto expedícii s názvom: „Pekelná diera“. Krásny estetický zážitok malo obecenstvo zo  zaplavených jaskynných systémov Yukatánu v Mexiku. Zaujali nás i výsledky prieskumu expedície v Chorvátsku.

       Z domácich aktivít treba spomenúť prednášky o objave Demänovskej medvedej jaskyne s dĺžkou 1,4 km a významné objavy v Jaskyni Mŕtvych netopierov. Predĺžila sa aj jaskyňa Javorinka, pekné boli objavy v Plaveckej priepasti i v iných krasových oblastiach Slovenska.

     Na záver diváci na hlasovacích lístkoch vyhodnotili prednášky a panelovú výstavu, ktoré potom spočítala komisia v zložení: V. Mikula, I. Demovič, L.Iždinský, D. Čongrády, J. Kasák. Divácke hlasovanie rozhodlo o poradí v jednotlivých kategóriách:

najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít:

1. miesto:  „Mesačný tieň – nový jaskynný systém Vysokých Tatier“ (SK UK Bratislava)

2. miesto: „ Džimová spása“ (JK Strážovské vrchy)

3. miesto a  jednotne 9 hlasov dostali: „Bystrianský závrt“  (OS Brezno) a

                                                              „Otcová jaskyňa“  S.Chmelu (JS Aragonit)

najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest:

1.miesto: „Expedície Chimanta (stolové hory – Venezuela) 2004 – 2005“ – prednášajúci a

                  B. Šmída, E. Kapucian, M.Griflík, M. Majerčák, Z.Hochmuth, J. Pavlík.

2. miesto: „Speleopotápačské aktivity v Mexiku“ – Z. Motyčka, M. Megela

3. miesto za 8 hlasov: „Pekelná diera“  – P. Barabáš

najlepšia panelová dokumentácia:

1. miesto fotodokumentácia – Expedícia Chimanta – Venezuela

2. miesto  – Expedícia Mexiko

3. miesto  – Krásnohorská jaskyňa

Oceneným odovzdali predseda SSS Bohuš Kortman a organizátorka podujatia Oľga Miháľová pekné ceny, ktoré im poskytla:

SSS, ktorá im venovala knihy a čelové osvetlenia

Meander s.r.o. (Gustáv Stibrányi ) venoval podkombinézu najnovšieho typu a dva transportné batohy

Žilmont s.r.o.Žilina: 2 ks laná

Sponzorom  úprimne ďakujeme.

         Naši jaskyniari sú mimoriadne úspešní doma i v zahraničí. Pre jaskyniara je najväčšia odmena vstúpiť do nových človekom nepoznaných priestorov. Sú to úžasné pocity a radosť. Preto je len samozrejme, že sa s týmito objavmi a pocitmi potrebujeme aj podeliť s ostatnými jaskyniarmi i priaznivcami jaskyniarstva.

     Na záver musím  ešte spomenúť, že aj mne sa už pozitívne zmenila situácia pri  príprave Speleomítingu. Veľkým plusom je pre nás to, že našej akcii sú priaznivo naklonení primátor mesta Svit, celá mestská rada i môj bývalý zamestnávateľ a.s. Chemosvit vo Svite, ktorí mi vždy išli v ústrety. Za ich pomoc a stálu podporu ďakujeme.

     Veľmi aktívnym pomocníkom bol Š. Skalský (SK Slov. raj), ktorý pripravil Internetovú stránku a prihlášku na Internete k  tejto príležitosti. Dôležitá bola i jeho pomoc pri odovzdávaní e-mailov a prihlášok pre mňa a taktiež pomoc pri moderovaní na javisku, kde sme sa mohli striedať. Ďalším užitočným a aktívnym pomocníkom bol P. Budický (SK Slov. raj), ktorý si vzal na starosť obsluhu techniky na Speleomítingu. Nemôžem zabudnúť na D. Čongrádiho (OS Trenčianské Teplice), ktorý sa obetoval a namiesto sledovania Speleomítingu sa staral o vydávanie nových preukazov SSS a predaj literatúry. Všetkým úprimne ďakujem.

(Oľga Miháľová – Spravodaj č. 2/2005)

PROGRAM 2005

PREDNÁŠKY

prednášajúci

OS,     SK

1

Mesačný tieň -nový veľký jaskynný systém Vysokých Tatier

Igor Pap, Mgr. Braňo Šmída

SK UK

2

Speleopotápačské aktivity členov SSS a ČSS  v Mexiku

Motyčka,Husák,Megela

ČSS, SSS – sekcia jaskyn. potápania

3

Spojovací pokus medzi Jaskyňou Slobody a jaskyňou Mieru

Ing. Ján Dzúr

JK Demän. Dolina

4

40. rokov SK Slovenský raj

Ing. Ján Tulis

SK Slov. raj

5

Otcová jaskyňa

Slavo Chmela

JS Aragonit

6

Historicko – archeologická interpretácia nálezov zo Žehry – Temnej jaskyne

Mgr. Marián Soják, PhD.

SK Slov.raj

7

Vypustek

Slavo Chmela

JS Aragonit

8

Využitie programu Therion pre dokumentáciu Čachtickej jaskyne

Martin Sluka

nezaradený

9

1.- 2. Expedície Chimanta – tepui Roraima 2004 – stol. hory Venezuela

3. Expedície Chimanta – tepui Roraima 2005 – stol. hory Venezuela

Braňo Šmída, Marek Audy, Erik Kapucian, Marián Majerčák, Marcel Griflík, Pavol Barabáš, Zdenko Hochmuth, Ján Pavlík

10

11

12

SMARTLINE – miniatúrny zlaňovací systém

Gustav  Stibrányi

SK  J.Majku

13

Macedonsko 2004

Ing. Juraj Szunyog

SK Chočské

vrchy

14

Speleo Detva – rok 2004

Elena Hipmanová

Speleo Detva

15

Nový objav v Považskom Inovci – Jaskyňa Džimova spása

Milo Lisý

JK Strážov. vrchy

16

Bystrianský závrt

Peter Molčány

OS Brezno

17

Skrytá krása Čachtického krasu

Pavol Marko, Pažitný

OS Čachtice

18

Analýza tektonických štruktúr v jaskyni Verných a ich vplyv na vývoj jaskynných priestorov

Martin Kučera

Speleo Bratislava

19

40. jaskyniarský týždeň v Demänovskej doline

Peter a Slavo Chmela

JS Aragonit

20

Plavecká priepasť

Ing. Tomáš Ďurka

Speleo Bratislava

OS Plav. Podhradie

21

Pekelná diera – krátky predfilm o expedícii

Chimanta 2005 (premiera)

Pavol Barabáš

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár