2% (Page 3)

2percenta

 V r. 2016 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2015). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete tu. Ďakujeme!    V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane    V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby   Ako poukázať 2% Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosťČítaj ďalej …

2percenta

 V r. 2015 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2014). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete tu. Ďakujeme!    dokumenty sú dostupné na portály 2percenta.sk alebo si ich môžete stiahnuť dole.                                      Vyhlásenie     Ďalšie spelo subjekty: Jaskyniarska skupina „SPELEO ROŽŇAVA“ Jaskyniarsky klub Handlová, Slovenskej speleologickej spoločnosti Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota Slovenská speleologická spoločnosť SPELEOČítaj ďalej …

2percenta

 V r. 2014 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2013). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete tu. Ďakujeme!  dokumenty sú dostupné na portály 2percenta.sk alebo si ich môžete stiahnuť dole.   Potvrdenie                                          VyhlásenieČítaj ďalej …