2% (Page 3)

2percenta

 V r. 2015 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2014). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete tu. Ďakujeme!    dokumenty sú dostupné na portály 2percenta.sk alebo si ich môžete stiahnuť dole.                                      Vyhlásenie     Ďalšie spelo subjekty: Jaskyniarska skupina “SPELEO ROŽŇAVA” Jaskyniarsky klub Handlová, Slovenskej speleologickej spoločnosti Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota Slovenská speleologická spoločnosť SPELEOČítaj ďalej …

2percenta

 V r. 2014 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2013). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete tu. Ďakujeme!  dokumenty sú dostupné na portály 2percenta.sk alebo si ich môžete stiahnuť dole.   Potvrdenie                                          VyhlásenieČítaj ďalej …