2% 2020 v súvislosti so situáciou s CORONAVIRUSOM.

, 2%  2020 v súvislosti so situáciou s CORONAVIRUSOM., Slovenská speleologická spoločnosť

Vážení kolegovia,

2% v roku 2020 bude možné poukázať SSS aj v prípade, že daňové priznanie podáte neskôr v súvislosti so situáciou s CORONAVIRUSOM.

S pozdravom

Stanovisko fin. správy

odstavec 6

Poukázanie podielu zaplatenej dane
Otázka

Ako sa bude postupovať pri poukazovaní podielu zaplatenej dane, ak daňové priznanie nebude podané
alebo daň zaplatená do 31. marca 2020 a nebolo podané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie
daňového priznania?
Odpoveď
Uvedenú problematiku budú upravovať pripravovaná legislatíva, ale ubezpečujeme prijímateľov podielu
zaplatenej dane, že poskytnuté prostriedky im budú poukázané.
Systém darovania 2, resp.3% z dane zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci budú môcť poukázať tieto
peniaze tak ako doteraz. V prípade, že využijú možnosť posunu podania daňového priznania a zaplatenia dane,
dostanú neziskové organizácie tieto prostriedky tiež s oneskorením.
Otázka
Ak podám daňové priznanie v termíne do 31. marca 2020 resp. podám oznámenie o predĺžení lehoty na
podanie daňového priznania, dokedy budú finančné prostriedky poskytnuté prijímateľovi podielu
zaplatenej dane?
Odpoveď
Podiel zaplatenej dane bude prevedený na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového
priznania resp. po predĺženej lehote na podanie daňového priznania za splnenia všetkých zákonných podmienok

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár