OS Orava

K dnešnému dňu neboli na SSS doručené správy týchto skupín/klubov. Hájsky speleoklub Oblastná skupina Orava Oblastná skupina Rokoš Speleoklub Ďumbier V prípade, že do 25.2.2015 nebudú doručené na sekretariát SSS, nebudú publikované v Spravodaji 1/2015.  Peter Holúbek, predseda SSSČítaj ďalej …

V službe je viac ako 40 nových lokalít. Slovensko je pritom len treťou krajinou, v ktorej Google fotil aj pod zemou. Google aktuálne do svojej služby Street View pridal vyše štyridsať nových slovenských lokalít, ktoré zaradil aj do svojich špeciálnych zbierok. Používatelia sa od dnešného dňa môžu prechádzať po Vysokých Tatrách, Slovenskom raji, Oravskom hrade, ale aj po piatich slovenských jaskyniach.   Jaskyne: Dobšinská ľadová jaskyňa Gombasecká jaskyňa Jaskyňa Domica Jasovská jaskyňa Ochtinská aragonitová jaskyňa Zdroj: http://www.zive.sk  Čítaj ďalej …